HofP: Best practices in bezuinigingen voor gemeenten

11 oktober 2011 Consultancy.nl

De vijfentwintig grootste gemeenten van Nederland moeten in 2014 gezamenlijk €1,23 miljard bezuinigd hebben. Dat vraagt een flinke inspanning van de gemeenten en haar bestuurders. Ondanks dat gemeenten gewend zijn om te bezuinigen, is de omvang van de huidige bezuinigingen veel groter dan voorgaande maatregelen. Om gemeenten te helpen met het implementeren van benodigde bezuinigsmaatregelen, heeft adviesbureau House of Performance onderzocht wat de best practices zijn voor gemeenten op het gebied van bezuinigingen. Het onderzoek ‘Bezuinigen binnen gemeenten’ presenteert de meest effectieve bezuinigingsmethoden en de kritieke succesfactoren.

Het onderzoek is uitgevoerd door House of Performance consultants Arjon van Lieshout (partner en mede oprichter) en Annemarie Mennes (adviseur) in samenwerking met Universiteit Twente.

Download het rapport Bezuinigen binnen gemeenten

Aanbevelingen
Het doorvoeren van de huidige bezuinigingen vraagt een gedegen aanpak. Volgens de auteurs doet men er goed aan te waken voor een eenzijdige aanpak die erop gericht is om enkel op korte termijn resultaten te kunnen boeken. Daarnaast is het van belang te beseffen dat bezuinigen zijn effect heeft op de medewerkers in de organisatie, op hun manier van werken maar ook op hun motivatie en houding naar buiten toe. De bevindingen van de consultants hebben geleid tot een top 5 van aanbevelingen om succesvol te zijn met het doorvoeren van bezuinigingen waarbij tegelijkertijd de dienstverlening op peil blijft.

1. Duurzaam bezuinigen is breken en bouwen tegelijk
2. Combineer de aanpak ‘van boven naar beneden’ met ‘van beneden naar boven’
3. Zoek balans tussen ‘hard’ en ‘zacht’
4. Begin, maar doe het stap voor stap
5. Breng balans tussen het willen, kunnen en mogen

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Bezuinigen binnen gemeenten’ is gebaseerd op een desk-study (bijv. begrotingen, voor- en najaarsnota’s, raadsinformatiebrieven, financieel meerjarenperspectieven en bezuinigings-documenten), literatuur onderzoek en interviews. De 25 grootste gemeenten (G25) van Nederland (100.000+ gemeenten) zijn benaderd. In totaal hebben 18 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. Bij elk van de onderzochte gemeenten zijn tussen de één en drie interviews afgenomen. In totaal werden ruim dertig ambtenaren die direct betrokken zijn bij het bezuinigingsproces geïnterviewd. De deelnemers werd in het interview gevraagd naar de grootte van de bezuinigingsopgave en de gemaakte beleidskeuzes, de gebruikte (proces)aanpak, de voorbereiding van de bezuinigingen, de voorgenomen implementatie, de verwachte gevolgen en de succesfactoren.

Nieuws

Meer nieuws over