Hiemstra: 5 succesfactoren voor stedelijke ontwikkeling

16 november 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Steden worden genoodzaakt tot het maken van keuzes in ontwikkelingsprojecten door slechte marktomstandigheden en afname van middelen. Veel steden slagen erin om projecten te schrappen of te faseren, maar het lukt vaak niet om (investerings)besluiten te nemen die juist op de langere termijn bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Volgens adviseurs van Hiemstra & De Vries is strategisch programmeren een essentieel instrument om scherpe en doordachte keuzes te maken vanuit strategisch perspectief. De rol van diensten stedelijke ontwikkeling moet als gevolg sterk veranderen.

De consultants van het adviesbureau hebben vijf succesfactoren voor een aanpak benoemd:

1. Creëer focus in wat je wilt als stad en maak dit leidend in de keuzes die je maakt. Dit betekent dat je zorgt voor een verbindend verhaal over de toekomstige stad, dat medewerkers sturing geeft in de gebieden waar ze werken en de keuzes die ze dagelijks maken.

2. Richt je niet alleen op de korte termijn problematiek, maar sta juist klaar als de markt weer aantrekt op de lange termijn. De tijd breekt aan om vooruit te kijken naar de kansen die weer ontstaan. Bijvoorbeeld door het creëren van ombuigingen in de neerwaartse trend op de middellange termijn of het doen van duurzame investeringen op de langere termijn.

3. Doe het als gemeente niet alleen, maar betrek de ontwikkelende partijen continu om ervoor te zorgen dat de actuele marktvraag duidelijk is en realiteitszin niet ontbreekt. Inventariseer bij hen de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen, verbindt deze met de eigen focus en keuzes en organiseer dat visie, kennis en informatie onderling breed gedeeld en toegepast wordt.

4. Creëer eenduidige sturingslijnen en voorkom een teveel aan hulpconstructies. Steeds meer gemeenten maken korte metten met de complexiteit van matrixsturing. Sommigen kiezen voor het geven van primaat aan lijnsturing, waaraan programma- en projectsturing slechts ondersteunend zijn. Andere gemeenten leggen de focus bij gebiedssturing en beperken de sturing vanuit de beleidskolom tot een beperkte kaderstellende rol.

5. Ontwikkel sturingsinstrumenten die maatschappelijke prestaties inzichtelijk maken. Een voorbeeld is het opstellen van een prestatiegerichte doelenboom door (bestuurlijke) strategische doelen te vertalen in (gebiedsgerichte) concrete prestaties. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van een prioriteringsinstrument met eenduidige wegingsfactoren dat inzichtelijk maakt hoe projecten bijdragen aan beoogde doelen en prestaties.

Het bericht is gebaseerd op het artikel ‘Dienst stedelijke ontwikkeling toe aan omslag in rol en organisatie’ van Hiemstra & De Vries adviseurs Rienk van Wingerden, Maurits Hoeve en Jaring Hiemstra geplaatst in de Tijdschrijft voor de Volkshuisvesting.