Hay Group lanceert HR-pakket Hay Group Spectrum

07 juni 2011 Consultancy.nl

HR adviesbureau Hay Group heeft een productenpakket gelanceerd voor klanten dat hun helpt met HR-management. Het pakket – genaamd Hay Group Spectrum – is wereldwijd gelanceerd door het adviesbureau.

Tot nu toe is het gebruikelijk dat HR afdelingen besluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot beloning en talentmanagement, afzonderlijk van elkaar nemen. De traditionele deelbenadering leidt uiteindelijk tot onvoldoende succes om als aantrekkelijk werkgever te worden gezien. Volgens Hay Group biedt een totaalaanpak zoals Hay Group Spectrum het beste resultaat voor de organisatie doordat er scherp wordt gekeken naar alle aspecten rond HR-management.

Persoonlijk versus zakelijk
Hay Group Spectrum geeft onder meer inzicht in zowel de zachte of persoonlijke onderdelen als in de harde of zakelijke onderdelen van personeelsbeleid. Maar ook: wat is nodig om op beide vlakken de prestaties te verbeteren. Met betrekking tot betrokkenheid en motivatie, de zachte kant, wordt er duidelijkheid gecreëerd over het werk dat gedaan moet worden, en hoe dat het beste gedaan kan worden. Aspecten als verantwoordelijkheden en beloning worden juist concreter gemaakt door te kijken naar de manier waarop mensen zich gedragen in hun werk.

Andere HR-deelgebieden
Daarnaast kan Hay Group Spectrum ingezet worden om duidelijkheid te verschaffen over hoe, waar en waarom werk wordt verricht binnen een organisatie. Hay Group Spectrum biedt ook handvatten om competenties en gedrag inzichtelijk te maken en daarmee te zorgen dat mensen op de juiste plekken komen te zitten. Het risico van de verkeerde persoon op de verkeerde plek wordt zodoende geminimaliseerd en bovendien wordt talentmanagement gestimuleerd. Verder geeft Hay Group Spectrum inzicht in de manieren waarop productiviteit bevorderd kan worden.

Nieuws