GITP: Veertigers lijden aan dip in prestatiedrang

25 november 2007 GITP

Veertigers willen om heel andere redenen presteren dan dertigers. Daarnaast hebben twintigers en vijftigers meer gemeen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit onderzoek van HRD-adviesbureau GITP, dat daarmee als eerste de persoonlijkheid en motivatie om te leren en presteren op de werkvloer weet te koppelen aan leeftijd.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt gecombineerd met de aankomende vergrijzing vragen werkgevers anders naar leeftijd te kijken en duurzame arbeidsrelaties te bewerkstelligen waarin talenten van medewerkers in alle leeftijdsfasen worden benut. Gangbaar HR-beleid dat uitgaat van een eenduidige aanpak van alle leeftijdsgroepen heeft daar geen effectief antwoord op. De onderzoeksresultaten van GITP daarentegen bieden een krachtig en wetenschappelijk onderbouwd instrument om levensfasebewust personeelsbeleid te ontwikkelen en vorm te geven.

Levensfasespecifieke HR-tips

Uit het onderzoek van GITP blijkt dat elke leeftijdgroep haar eigen persoonlijkheid en motivatie heeft om te leren en presteren. Vijftigers blijken bijvoorbeeld minder extravert dan jongere leeftijdsgroepen, terwijl ze net als twintigers minder sterk in hun schoenen blijken te staan dan de andere onderzochte leeftijdsgroepen. Handig om te weten voor een HR-functionaris is bijvoorbeeld dat veertigers lijden aan een dip in hun prestatiedrang. Een vijftiger heeft daar geen last van. Hij wil in zijn werk kwaliteit leveren, van toegevoegde waarde zijn en bijblijven. Dertigers springen er uit door hun behoefte aan uitdagende opdrachten waarmee zij hun professionaliteit kunnen versterken en hun zichtbaarheid in de organisatie kunnen vergroten. Aan de hand van deze significante verschillen tussen twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers, heeft GITP een aantal levensfasespecifieke tips geformuleerd om de HR-verantwoordelijke of afdelingsmanager op het goede spoor te zetten.

20.000 kandidaten gescreend

GITP Life, de afdeling binnen GITP die het onderzoek heeft uitgevoerd en zich bezighoudt met leeftijdsfase gebonden HR-beleid, kon putten uit de scores van 20.000 kandidaten die recentelijk bij GITP persoonlijkheidsonderzoek hebben gedaan. Het grote aantal gegevens dat is geanalyseerd, maakt de onderzoeksresultaten des te overtuigender. Uniek aan de insteek van het onderzoek is bovendien dat niet is gekeken naar het gedrag of de behoeftes van verschillende leeftijdsgroepen, maar dat de persoonlijkheid is geanalyseerd. GITP gaat daarmee een laag dieper dan gangbaar onderzoek naar leeftijdsverschillen.

Nieuws