GITP organiseert verkiezing Beste Onderwijswerkgever

22 december 2010 GITP

HRD adviesbureau GITP, de Docentenbank en de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement organiseren dit jaar voor de eerste keer een verkiezing tot De Beste Onderwijswerkgever in het voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs. De winnaars worden tijdens de NOT, vakbeurs voor onderwijsprofessionals van 25 tot 29 januari in de jaarbeurs Utrecht, bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat De Beste Onderwijswerkgever elk jaar verkozen gaat worden. Daarvoor worden voortaan vanaf oktober jaarlijks vele duizenden onderwijsmensen benaderd om hun school uit het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs  te scoren op 9 thema’s die met goed werkgeverschap hebben te maken.

Goed werkgeverschap in onderwijs

Bent u onderwijs professional, onderwijsondersteunend- of  beheerspersoneel van een school in het voortgezet – of middelbaar beroepsonderwijs? Vul dan de vragenlijst van  De Beste Onderwijswerkgever in. Het kost u slechts enkele minuten en u draagt actief bij aan de ontwikkeling van goed werkgeverschap in het onderwijs.

Klik hier voor de vragenlijst voor De Beste Onderwijswerkgever

Mastertraject voor de winnaar

Op basis van  de informatie  afkomstig van de vragenlijsten worden zowel in het voorgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs 3 scholen genomineerd. De genomineerden worden vervolgens door een deskundig team bezocht waarna door een deskundige jury de winnaars worden verkozen. De prijs is een tweejarig mastertraject  van Nederlandse School voor Onderwijsmanagement  voor een personeelslid van de winnende scholen.

Impuls voor kwaliteit

De drie initiatiefnemers van De Beste Onderwijswerkgever, Docentenbank, GITP en NSO, rekenen het tot hun maatschappelijke verantwoordelijkheid een krachtige impuls te geven aan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs vanuit werkgeversperspectief. Daarmee beogen zij de beroepsgroep Onderwijspersoneel in de breedste zin aantrekkelijker te maken en hoog te positioneren in de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie over de verkiezing tot De Beste Onderwijswerkgever van Nederland op www.besteonderwijswerkgever.nl.

Nieuws

Meer nieuws over