GITP: OR heeft te weinig invloed op organisatiestrategie

20 maart 2012 Consultancy.nl

Ondernemingsraadleden geven zichzelf een magere 6,5 voor de invloed op het beleid van hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van HRD-adviesbureau GITP in samenwerking met het GBIO en het vakblad OR Rendement. De OR-leden die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn afkomstig uit alle sectoren.

Maar liefst 20% van de OR-leden waardeert de eigen invloed met een onvoldoende. Soms zelfs een 1. Als belangrijkste redenen voor de onvoldoende noemen OR-leden het gebrek aan kennis en de lastige samenwerking met de bestuurder. De ondernemingsraden van de overheid zijn het meest positief over hun invloed. Sowieso zijn OR-leden afkomstig uit non-profit-organisaties positiever dan OR-leden uit de non-profitsector. Dit is volgens het adviesbureau in lijn met eerdere onderzoeken.

Invloed verschilt per onderwerp
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de mate van invloed varieert per beleidsonderwerp. OR-leden bereiken meer op onderwerpen als arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid dan op financieel-economisch terrein. De slechte score op financieel-economisch terrein is helaas niet van gisteren. Maar liefst 38% heeft inmiddels een aparte financiële commissie ingesteld. Toch geeft slechts 20% van de respondenten aan invloed te hebben op dit terrein. “Opvallend”, vindt GITP adviseur Wanne van den Bijllaardt. “Commissies maken het verschil dus niet, terwijl de OR met een commissie deskundigheid kan bundelen.” Ook lossen de ondernemingsraden het gebrek aan kennis niet op met scholing of door het inhuren van een externe adviseur. “Het lijkt er haast op dat de OR financieel-economische onderwerpen laat lopen.”

1-0 achter
Het meest succesvol zijn de ondernemingsraden met een beïnvloedingsstrategie die bestaat uit een combinatie van initiatief nemen, onderhandelen en lobbyen. Zij geven zichzelf een ruime 7 voor hun invloed. Ondernemingsraden die vooral vergaderen of via de achterban hun doel willen bereiken, hebben minder succes. Het percentage van OR’en dat helemaal geen beïnvloedingsstrategie heeft, is met 57% schrikbarend hoog. Ruim één op de vijf ondernemingsraden is reactief. Van den Bijllaardt: “Ze wachten eerst op voorstellen van de bestuurder en komen daarna met een reactie. Dan sta je vaak al met 1 – 0 achter. Dat is demotiverend voor de OR-leden zelf én een slecht signaal naar de achterban die zij vertegenwoordigen.”

Nieuws