GITP: onbegrip tussen jonge en oude werknemers

23 mei 2011 Consultancy.nl

HRD-adviesbureau GITP heeft onderzocht hoe oudere werknemers tegen jongere leidinggevenden aankijken en omgekeerd. Hieruit blijkt dat het wederzijdse beeld niet erg positief is. Stereotypes overheersen en voldoende communicatie ontbreekt. Jongere werknemers beschouwen hun oudere leidinggevenden vaak als inflexibel en eigenwijs. Oudere werknemers zien hun jongere leidinggevenden als minder vaardig en onprofessioneler.

Een leidinggevende functie is allang geen garantie meer na jarenlange ervaring. In plaats van oudere ervaringsdeskundigen wordt de leiding over een team steeds vaker gegeven aan jongeren die een traineetraject succesvol hebben doorlopen.

Jonge leiders
Jongere leidinggevenden ontbreekt het zelden aan leidinggevende kwaliteiten. Selectie voor en opleiding in een traineetraject voorkomt die gebreken. Omgekeerd is de meest ervaren werknemer niet automatisch een goede leider. Desondanks is het voor jonge leidinggevenden, hoe talentvol en getraind ook, niet gemakkelijk om veel ouder en meer ervaren personeel aan te sturen. Volgens Alec Serlie, directeur research van GITP, zien oudere werknemers hun jonge leidinggevende vaak als minder vaardig en onprofessioneler. De oplossing ligt volgens het adviesbureau vooral in bescheidenheid en goed luisteren.

Oudere werknemers hebben weinig behoefte aan leiding
Oudere werknemers blijken verder weinig behoefte te hebben aan leidinggevenden. Zij weten wat van hen wordt verwacht en wat ze zelf willen. De toegevoegde waarde van een leidinggevende is in hun ogen minimaal, aldus Serlie. Twintigers die vol enthousiasme aan een leidinggevende functie beginnen stuiten vaak op enige weerstand van de veel oudere medewerkers die zij moeten aansturen. Zij zien de nieuwe leidinggevenden vaak als de zoveelste nieuwe chef.

Ken je zwaktes
Wanneer jongere werknemers hun zwaktes kennen en deze benoemen, dan bevordert dat de relatie met oudere werknemers. Vooral op inhoudelijk gebied is dat van groot belang. Als je als jongere minder technische kennis hebt dan je ondergeschikte team, wees daar dan open over, luidt het advies. Geef daarbij ook aan wat wel je sterke punten zijn, zoals een goede aansturing van de afdeling en een goede vertegenwoordiging naar het management.
 
Do's en dont's voor jonge leiders
Open opstelling: vraag wat er van je wordt verwacht.
Als je iets niet begrijpt, vraag waarom het zo gedaan wordt.
Luister naar de ervaringen van oudere werknemers.
Overtref de verwachtingen; zorg voor resultaat.
Probeer niet over alles te vertellen hoe jij het zou aanpakken.
Gedraag je niet als een jonge hond. Ren niet, loop rustig.

Nieuws