GITP introduceert STiR erkende leergang Coaching

15 december 2010 GITP

Volgens HRD-adviesbureau GITP is coaching hét organisatieontwikkelinstrument van nu en de nabije toekomst. ‘Organisaties zullen nog vaker dan nu coaching in moeten zetten om blijvend en duurzaam te ontwikkelen.’ Om aan de groeiende vraag van coaches te voldoen en de kwaliteit te waarborgen, heeft GITP de ST!R erkende leergang Coaching ontwikkeld. De leergang gaat 10 februari van start.

De voortrazende individualisering van de maatschappij vraagt om nog meer zelfbewustzijn en zelfontwikkeling bij medewerkers. Daarnaast vraagt het Nieuwe Werken om nieuwe vormen van organisatieontwikkeling. Daar komt nog eens bij dat veel organisaties vanwege het economische tij gaan reorganiseren. Hoe blijft een organisatie in dergelijke omstandigheden georganiseerd en medewerkers geïnspireerd? 

Zelfbewustzijn en leervermogen 
De nieuwe medewerker is in deze tijd gebaat bij het vergroten van zelfbewustzijn en leervermogen. Vooral tijdens een reorganisatie is zelfbewustzijn van groot belang. Veel reorganisaties verzanden immers in chaotische taferelen omdat bestaande structuren worden gebroken. Coaching is bij uitstek een instrument gericht op het vergroten van leervermogen en zelfbewustzijn

Duurzame organisatieontwikkeling
Willen we soepel en flexibel kunnen werken dan zullen we nog vaker dan nu coaching in moeten zetten om organisaties blijvend en duurzaam te ontwikkelen. Daarom zal er in de nabije toekomst vaker een beroep gedaan worden op een coach.

De leergang Coaching van GITP, die deelnemers opleidt tot een ST!R erkend coach, bestaat uit 11 modules met aandacht voor ‘state of te art’- coachingstechnieken als NLP, systemisch werken, Voice Dialogue, oplossingsgericht coachen, loopbaancoaching en teamcoaching. De leergang wordt afgesloten met een Masterproof die wordt beloond met een certificaat van erkenning van GITP en de aanvraag van de ST!R erkenning.

Inzicht en Ontwikkeling
Individuen en organisaties beter laten functioneren in hun professionele en maatschappelijke omgeving: dat is de missie van HRD-adviesbureau GITP. Dit doet GITP door inzicht te bieden in talenten en kwaliteiten, en door ontwikkeling mogelijk te maken. Het resultaat is dat mensen sterker, bevlogen en geïnspireerd zijn en organisaties renderend, relevant en effectief. GITP wil de gezichtbepalende speler zijn voor Inzicht en Ontwikkeling van organisaties en individuen en actief en herkenbaar inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorop lopen bij innovaties in bedrijfswetenschappen en -psychologie.

Nieuws

Meer nieuws over