Gert Jan Meijerink en Pieter Jan Sterk partner bij BDO

19 december 2011 Consultancy.nl

BDO heeft per 1 januari 2012 vijf nieuwe partner-aandeelhouders en negen partners benoemd. Onder de nieuwe partners zijn twee consulting en financial advisory partners: Gert-Jan Meijerink (Transaction Advisory Services) en Pieter-Jan Sterk (Corporate Finance). De overige twaalf nieuwe partners zijn werkzaam voor de takken Audit & Assurance en Belastingadvies.

Over Gert-Jan Meijerink
Gert-Jan Meijerink heeft in augustus 2010 de overstap gemaakt van KPMG Transaction Services naar BDO. Meijerink heeft in totaal 12 jaar gewerkt voor KPMG: tussen 1992 - 2000 en 2007 - 2010. In zijn laatste functie bij KPMG Transaction Services was Meijerink Associate Director. Daarnaast heeft hij 6 jaar gewerkt als financieel eindverantwoordelijke voor verschillende (internationale) ondernemingen. In die functie heeft hij praktijk ervaring opgedaan op het gebied van fusies en overnames en private equity en is hij betrokken geweest bij de inrichting van financiële en operationele processen, integraties, reorganisaties, werkkapitaal management, financieringen en implementatie van ERP systemen. Binnen BDO is hij verantwoordelijke voor de coördinatie en uitvoering van (internationale) due diligence opdrachten en richt hij zich op de verdere uitbreiding van de Transaction Sevice afdeling.

Over Pieter-Jan Sterk
Pieter-Jan Sterk is circa 13 jaar in dienst bij BDO Corporate Finance. Zowel het vak als de doelgroep van BDO spreken hem aan, waarbij de focus tegenwoordig ligt bij complexe en grotere deals. “Het leukste van het vak is onder hoge (tijds-)druk en bij veel tegenstrijdige belangen, het overzicht te bewaren en door creatieve oplossingen het maximale voor je opdrachtgever eruit te halen.” Naast zijn ruime ervaring in dit type transacties heeft Pieter-Jan zich in het verleden ook gespecialiseerd als waarderingsdeskundige in het kader van geschillenprocedures, purchase price allocations en impairment tests.

Nieuws