Geen bonus voor toptalent met vertrekplannen

20 juni 2010 GITP

Meer dan 20% van de Nederlandse bedrijven maakt zich de komende tijd zorgen over eventueel vertrek van hun beste medewerkers. Slechts  8% van deze bedrijven denkt er echter over na om hen een salarisverhoging aan te bieden. De animo om de bonus terug op de agenda te zetten is met 5% nog lager.

Dat blijkt uit de Workplace Survey, een internationaal onderzoek van Robert Half Finance & Accounting, verricht in februari 2010 door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder meer dan 3050 respondenten in 13 landen. De werknemers geven in het onderzoek aan dat salaris en bonussen juist belangrijk zijn voor hun motivatie. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 43% van de managers zegt dat ze zouden blijven als ze meer salaris krijgen aangeboden. 13% blijft als er een bonus of bonusverhoging in de pijplijn zit.

Gevraagd naar wat de respondenten geleerd hadden van de crisis, wijst 34% naar communicatie. De bedrijven zien de noodzaak van meer interne communicatie. In de meeste West-Europese landen lag dit percentage nog hoger. Ongeveer 30% van de Nederlandse bedrijven wees ook op het beter managen van tijd en prioriteiten, het beter inschatten van risico’s en het opbouwen van kennis. 4% van de Nederlandse bedrijven heeft niets geleerd van de crisis.

Nieuws