Fusies en overnames overzicht Nederland Q2 2010

05 september 2010 OverFusies

Ieder kwartaal publiceert Merger & Acquisitions specialist OverFusies een rapport met daarin een overzicht van de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse fusie- en overnameveld. Een samenvatting van de conclusies van het eerste halfjaar van 2010:

Buitenlandse koper in meerderheid bij grensoverschrijdende deals

Het aandeel grensoverschrijdende deals in de Nederlandse fusie- en overnamemarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Sinds 2006 is het aandeel grensoverschrijdende deals groter dan het aandeel van deals tussen Nederlandse partijen. In het eerste halfjaar van 2010 gingen de dealmakers bij 73% van de deals over de grens. Ondertussen verschuift het initiatief bij grensoverschrijdende deals naar het buitenland. Bij het merendeel van de grensoverschrijdende deals is de koper een buitenlandse partij. In voorgaande jaren lag het initiatief aan Nederlandse zijde. Deze trend is nu voor het eerst doorbroken.

Minder overnames, maar kleinere daling

De mate waarmee van de activiteit in de fusie- en overnamemarkt daalt is afgenomen, maar er is nog geen sprake van herstel, laat staan van een M&A boom. Het aantal deals in eerste halfjaar van 2010 ligt 19% lager dan in eerste halfjaar van 2009. Dit biedt hoop, want de afname is kleiner dan de voorgaande jaren. Tussen de eerste halfjaren van 2008 en 2009 daalde het aantal deals met 35% en het jaar daarvoor met 26%.

Uitschieter eerste kwartaal bepaalt dealwaarde eerste halfjaar

De opgetelde waarde van de deals is voor het eerst in jaren toegenomen. In het eerste halfjaar van 2010 is de waarde met 26% gestegen: van €28 miljard in 2009 naar €38 miljard in 2010. Ondanks de toename is er geen sprake van een structurele opleving van de fusie- en overnamemarkt. De toename is bijna volledig toe te schrijven aan het eerste kwartaal met een dealwaarde van €35 miljard. Het eerste kwartaal van 2010 is een uitschieter vergeleken met de twee voorafgaande kwartalen (Q3: €5 en Q4: €10 miljard) en het daarop volgende kwartaal (Q2 2010: €3 miljard).

Aantal en waarde private equity-deals afgenomen

De dealactiviteit in de private equity-markt volgt dezelfde trend als de rest van de fusie- en
overnamemarkt. Het aantal deals waar een private equity-partij bij is betrokken (PE-deals) ligt in het eerste halfjaar van 2010 lager dan in dezelfde periode in 2009 (-9%), maar de afname is kleiner dan in de twee voorgaande jaren (2008: -34%, 2009: -39%). De ontwikkeling van de waarde van de PE-deals wijkt af van de rest van de fusie- en overnamemarkt. Sinds een sterke daling tussen 2007 en 2008 groeit de totale waarde ieder jaar met enkele procenten. De dealwaarde van het eerste halfjaar van 2010 ligt met €5 miljard 14% hoger dan in dezelfde periode in 2009.

Wisselend beeld fusie- en overnameactiviteit per sector

Tussen verschillende sectoren wisselt de fusie- en overnameactiviteit sterk. Bij vier sectoren is de activiteit toegenomen ten opzichte van 2009. Dit zijn de sectoren consumenten/voedsel,
detailhandel, farmacie/biotech en telecommunicatie. Bij de overige tien sectoren zijn er minder deals gesloten. Dit geld ook voor de industriële sector. Desondanks is dit wel de sector met de meeste deals, net als in 2009. De energiesector is weer terug bij af. Vorig jaar was er sterke sprong in het aantal deals, maar nu staat de teller op minder dan de helft van vorig jaar. In de financiële sector daalt het aantal deals voor het derde jaar op rij.

Rabobank sluit meeste deals, Boer & Croon verassend derde

Van de financieel adviseurs heeft de Rabobank bij de meeste deals geadviseerd in het eerste halfjaar van 2010. ING volgt op de tweede plaats gevolgd door een verassende nummer drie, Boer & Croon. Niet eerder stond Boer & Croon zo hoog in de league tables. RBS staat gezien het aantal deals op de vijfde plaats. Accountancy- en adviesbureaus Deloitte, KPMG en PricewaterhouseCoopers staan eveneens in de top 10.

Rabobank en UBS adviseren bij grootste deals

In de league table gesorteerd naar waarde staan de Rabobank en ING respectievelijk op plaats één en twee. RBS volgt op de derde plaats. Als zakenbanken worden meegeteld die geen Nederlandse vestiging hebben dan spelen de internationale zakenbanken een hoofdrol. De top drie bestaat uit UBS, JPMorgan en Barclays.

Nieuws

Meer nieuws over