Frans van der Mech bestuursadviseur Twynstra Gudde

24 maart 2010 Twynstra Gudde

Prof. Dr. F.G.A. (Frans) van der Mech heeft zich per maart 2010 verbonden aan de bestuursadviespraktijk van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Van der Mech is in het Erasmus MC werkzaam geweest als hoofd van de afdeling Neurologie en als lid van de Raad van Bestuur met als portefeuilles o.a. financiën en patiëntenzorg.

In zijn rol als bestuursadviseur zal Frans van der Mech betrokken zijn bij uiteenlopende bestuurlijke opgaven en een bijdrage leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van de bestuursadviespraktijk. Van der Mech zal zich met name gaan bezighouden met vraagstukken op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg, sleutelopgaven voor bestuurders en toezichthouders in het bijzonder in deze sector en kennisvalorisatie.

De bestuursadviespraktijk bestaat naast Van der Mech onder andere uit Frank de Grave die per zich per november 2009 op dezelfde basis aan de organisatie verbond. Verder kent de bestuursadviespraktijk een aantal senior partners van Twynstra Gudde en enkele, exclusief aan Twynstra Gudde verbonden, externe adviseurs. Gezamenlijk vormen zij een groep professionals die op het hoogste bestuurlijke niveau opereren in uiteenlopende marktgebieden. Het werkterrein van bestuursadviesgroep heeft een sterke focus op de sleutelopgaven en persoonlijke ambities en dilemmas van bestuurders. Hierbij valt te denken aan intern en extern toezicht, het adviseren over complexe bestuurlijke processen, advies over alliantievorming en de inrichting van bestuurlijk strategische agendas.

Frans van der Mech was van 1991 tot 2001 als hoogleraar Neurologie hoofd van de afdeling Neurologie van het Erasmus MC. Hij vervulde in deze periode functies in diverse nationale en internationale commissies en besturen. Van 2001 tot 2007 was hij lid van de Raad van Bestuur van Erasmus MC. Van 2007 tot einde 2009 leidde hij Erasmus MC Holding. Frans van der Mech vervult diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies.

Nieuws