Finace zet zich in voor de sport via Sport & Zaken

18 november 2010 Finace

Consultancybedrijf Finace gaat de komende drie jaar aan de slag als adviseur van Stichting Sport & Zaken. Beide partijen hebben daarvoor dit najaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Als adviseur stelt Finace haar kennis kosteloos ter beschikking aan sportorganisaties en draagt op die manier bij aan de professionele ontwikkeling van de sport in Nederland. Ook gaat Finace aan de slag met Goud op de werkvloer, het programma dat topsporters een werkplek biedt. 

Adviseur
Sportbonden en – verenigingen in Nederland kampen met uiteenlopende vraagstukken, op bijvoorbeeld juridisch, financieel, HR, communicatie of organisatorisch gebied, maar hebben vaak niet de kennis in huis om ze op te lossen of de middelen om hiervoor mensen in te huren. 

Sport & Zaken is een non profit organisatie en bemiddelt tussen deze sportorganisaties en ruim 80 bedrijven. De medewerkers van de aangesloten bedrijven duiken zo’n 3 keer per jaar, maximaal 20 dagdelen, in een vraagstuk en geven advies waarmee de sportorganisatie zelf weer aan de slag gaat. 

Aan de slag voor het Wielermuseum
Finace is voortvarend aan de slag gegaan met een adviesaanvraag van het Stichting Nationaal Wielersportmuseum. Deze stichting zocht hulp van een externe partij voor een onafhankelijke check op het reeds ontwikkelde businessplan.

Sicco Brakema, communicatiemanager Finace: 
“…Het is voor Finace belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Sport is de manier de het beste bij Finace past. Sport haalt het beste in mensen naar boven. Sport verbindt mensen met alle achtergronden. Wij willen het beste uit de bedrijven halen die ons advies vragen…”

Een adviesaanvraag wordt altijd eerst door Sport & Zaken getoetst en vervolgens voorgelegd aan Wim Verheij van Finace Consultancy, . Hij bepaalt welke collega’s binnen Finace aan de slag gaan met het adviestraject. Een traject start altijd met een kennismakingsgesprek bij de sportorganisatie. 

Goud op de werkvloer
Dat Finace sport een warm hart toedraagt, blijkt ook uit het feit dat ze voornemens zijn een topsporter een werkplek te bieden. 

Sicco Brakema, communicatiemanager Finace: 
“…Sport is belangrijk voor de hele samenleving. Presteren, focussen samenwerken en omgaan met mensen met andere achtergronden. Je leert het allemaal van jongs af aan op de sportclub. Topsport is daarbij onmisbaar. Topsport stimuleert mensen om zelf ook te gaan sporten. Als wij een topsporter in staat stellen om zijn topsport carrière te combineren met een carrière buiten de sport. Helpen we niet alleen een topsporter dichterbij een medaille te komen, maar inspireren we ook de kinderen in Nederland om te gaan sporten…” 

Nieuws