Finace: ICT integratie obstakel voor gemeentelijke fusies

15 september 2010 Consultancy.nl

Het samenvoegen van IT systemen, het overbruggen van cultuurverschillen en het formuleren van heldere doelstellingen vooraf zijn de belangrijkste obstakels bij het succesvol samenvoegen van gemeenten. Zo blijkt uit onderzoek van Finace en Prof. Dr. Jaap Koelewijn van Nyenrode Universiteit.

Het adviesbureau en Koelewijn deden onderzoek naar de gevolgen van het samenvoegen van gemeenten voor de bedrijfsvoering. Meer dan tachtig gemeenten deden aan dit onderzoek mee.

Andere opvallende uitkomsten zijn: fusietrajecten op vrijwillige basis nemen minder tijd in beslag. Deelnemers van kleine gemeenten zijn relatief positief over de uitkomst van de fusie.

Veel fuserende gemeenten in de komende jaren
De komende jaren staan er veel fusies van gemeenten gepland. Centrale overheid en Provincies streven naar schaalvergroting bij gemeenten. Ook zijn er gemeenten die op vrijwillige basis fuseren. Motieven hiervoor zijn: kostenbesparingen, het vergroten van de bestuurlijke slagkracht, versterking van de positie van de gemeenten ten opzicht van andere bestuurslagen en het handhaven van het voorzieningenniveau.

Fuseren brengt ook nadelen met zich mee
Fusies van gemeenten brengen ook nadelen met zich mee. Het fusieproces is kostbaar (frictiekosten), schaalvergroting kan leiden tot grotere afstand met de burger en het formeler en meer bureaucratisch worden van de organisatie. Het blijft vaak onduidelijk of er daadwerkelijk kosten worden gereduceerd.

Nieuws

Meer nieuws over