Finace analyseert businessplan Het Huis van Wielersport

16 november 2011 Consultancy.nl

Medio 2011 heeft adviesbureau Oerdwister Consult een businessplan ontwikkeld voor de stichting ‘Het Huis van de Wielersport’, waarin zowel de Wielrenunie als de Toerfietsunie zijn vertegenwoordigd. Om het plan consistenter te maken en aan te scherpen, met name op financiële, organisatorische en andere haalbaarheidsaspecten, heeft de stichting Finace ingehuurd. De adviesdiensten werden kosteloos aangeboden in het kader van de samenwerking tussen Finace en Sport & Zaken.

Finace heeft een second opinion uitgericht op een drietal aspecten: validatie van het business model op eenduidigheid en samenhang, financiële toetsing van het businessplan en advies over het binden van sponsoren als ‘corporate partner’. Na verschillende brainstormsessies en workshops heeft het team van Finace adviseurs een adviesrapport opgesteld, met daarin praktische handreikingen en tips om het businessplan te versterken.

De adviezen van Finace waren gericht op onder meer:
- eenduidigheid in de waardepropositie (rode draad door het businessplan)
- koppeling van het aanbod c.q. de (vaste en variabele) programmering aan de doelgroepen
- meer gedetailleerde onderbouwing van de investerings- en exploitatiebegroting en het opnemen van een liquiditeitsprognose

Wim Verheij, adviseur bij Finace: “Een goed businessplan is een mooi document om je organisatie overal te verkopen. Een gedegen document dat de passie en gedrevenheid van de initiatiefnemer(s)weet om te zetten in een realistisch uitvoerbaar en (financieel) haalbaar plan, helpt om investeerders en belanghebbenden te overtuigen. Ambitie is het vuur om een initiatief te starten. Een goede inschatting van de risico’s en onderbouwing van de haalbaarheid, geeft je niet alleen een kickstart, maar een instrument om de ontwikkeling van je plan/organisatie te monitoren en te leiden. Hierdoor is het verstandig altijd een second opinion van een andere partij te vragen.”

Klaas Gert Lugtenborg, projectleider Huis van de Wielersport: “Het adviestraject is voor ons van grote waarde geweest. Mede door de expertise en aanpak van de adviseurs is er een sterker businessplan ontstaan. Hiermee kunnen we goed voorbereid in gesprek gaan met andere partijen. Ook kan het advies van een externe partij enorm helpen om het plan meer aanzien te geven.”

Nieuws