E&Y: toenemende optimisme in globale M&A markt

21 april 2010 Ernst & Young

Het optimisme groeit binnen het internationale fusie- en overnameklimaat (M&A). 57% van de ondernemers verklaart het aannemelijk of zeer aannemelijk te achten dat ze het komende jaar andere bedrijven gaan overnemen. Dat is bijna een verdubbeling van de 33% die een halfjaar geleden dergelijke plannen hadden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van adviesbureau Ernst & Young onder ruim 800 senior executives over de hele wereld.

Uit de tweede editie van de halfjaarlijkse Capital confidence barometer blijkt tevens dat 76% van de ondernemers nu focust op groei, tegen 56% zes maanden geleden. Ook het vertrouwen in het kredietklimaat neemt toe; 62% verwacht dat er in het komende jaar kapitaal beschikbaar zal zijn voor de financiering van grote kapitaalprojecten en overnames. Stephan Lauers, Partner bij Transaction Advisory Services bij het adviesbureau, zegt hierover: ‘Nu er meer liquiditeit beschikbaar is, zien we een grotere bereidheid onder ondernemingen om overnames te doen die ze eerder hebben uitgesteld. Het onderzoek toont aan dat er nu meer potentiële kopers zijn dan bereidwillige verkopers, wat zou kunnen leiden tot een toename in vijandige overnametactieken.’

Vertrouwen in de economie herstelt zich

Het vertrouwen in de mondiale economie is aan het herstellen – 40% van de ondervraagden verwacht dat de recessie binnen 12 maanden voorbij zal zijn, vergeleken met 30% vorig jaar november. We zien nu dat 64% van de respondenten optimistischer is over de vooruitzichten voor hun lokale economie, en 69% over de prognoses voor hun eigen onderneming. De meest optimistische landen zijn Australië (93%), India (91%), Brazilië (83%) en China (80%). Het minste vertrouwen werd uitgesproken in een aantal ontwikkelde westerse markten: Frankrijk (44%), de Verenigde Staten (56%) en het Verenigd Koninkrijk (57%).

Als we kijken naar de verschillende takken van bedrijvigheid, zien we dat 61% van de ondervraagden verwacht dat de recessie binnen hun eigen sector binnen een jaar voorbij zal zijn, tegen slechts 49% een halfjaar geleden. Onder de sectoren wijst het onderzoek uit dat de automotive sector het meeste vertrouwen heeft in groei (81%), terwijl de energie- en nutssector het minste vertrouwen heeft (59%). Toch is het juist de energie- en nutssector – samen met de farmaceutische industrie en de biowetenschappen – die het meest gericht is op niet-autonome groei, waaronder door M&A. 69% van de olie- en gasmaatschappijen is het meest gespitst op de verkoop van bedrijfsonderdelen, door middel van geplande desinvesteringen binnen het komende halfjaar.

Nieuwe dynamiek: kopers richten zich meer op toekomstig potentieel

De wereldwijde crisis heeft ook een aanzienlijke impact gehad op de transactiedynamiek. Eén van de laatste ontwikkelingen is dat potentiële kopers nu meer letten op groeikansen, zoals het winstgroeipercentage, te verwachten marktaandeel in de toekomst en nieuwe klantenmarkten, dan op gegevens uit het verleden.

Post-acquisitie-integratie is nu ook een kritieke factor. Voor 77% heeft de signalering en benutting van mogelijke synergieën bij transacties hoge prioriteit. Gedeeltelijk kan dit worden opgevat als een erkenning van fouten in het verleden – bijna een derde (32%) van de ondervraagden verklaarde dat de laatste transactie die ze hebben gesloten niet aan hun verwachtingen voldeed, ofwel niet actief is gemonitord op behaalde waarde.

‘Het transactieproces is zich aan het ontwikkelen,’ stelt Stephan Lauers. ‘Er gaat nu meer tijd en aandacht uit naar mogelijke synergieën en naar de waardebepaling van toekomstig marktpotentieel. Integratieprocessen vragen om discipline en van verkopers wordt meer transparantie verwacht over het toekomstige winstpotentieel van de overnamekandidaat. We zien dat beleggers zich steeds meer richten op inzicht in de waarde die ze na de transactie willen bereiken.’

Uitdagingen de wereld nog niet uit

Tegen de achtergrond van groeiend optimisme zien we nog wel dat er enkele belangrijke uitdagingen in het verschiet liggen. Zo wordt er een golf van herfinancieringen verwacht doordat 58% van de ondernemingen binnen vier jaar leningen of andere schulden moet herfinancieren. Toegang tot de kapitaalmarkten blijft dan ook van cruciaal belang.

Lauers vervolgt: ‘Inzetten op een gezonde bedrijfsvoering en een goed beheer van werkkapitaal blijft absoluut nog steeds van kritiek belang. Hoewel er sinds het vorige onderzoek minder noodzaak is tot herstructurering van de organisatie, moet toch nog meer dan een derde (35%) van de bedrijven hun kernactiviteiten herstructureren. Uit de resultaten komt echter duidelijk naar voren dat de meeste ondernemingen waardevolle lessen hebben geleerd van de financiële crisis. 86% heeft zijn procedures voor het werkkapitaal herzien en daar verbeteringen in aangebracht. Het is wel zo dat 54% hiervan verbeteringen van strategische aard en voor de korte termijn betreft, dus het blijft noodzakelijk om hierin discipline aan de dag te leggen.

Over het geheel genomen toont dit nieuwe onderzoek aan dat juist die bedrijven die destijds – en nu nog steeds – in staat bleken zich besluitvaardig en snel aan de recessie aan te passen, nu de concurrentie achter zich laten en inmiddels de basis hebben gelegd voor succes als marktleiders. In wezen onderstrepen onze bevindingen nog steeds één kritieke factor: hoe organisaties vandaag hun kapitaal beheren, is bepalend voor hun concurrentiepositie van morgen.’

Nieuws

Meer nieuws over