E&Y: onverwachte daling in vraag naar ICT diensten

18 maart 2010 Ernst & Young

Ondanks de stijgende lijn in ICT-conjunctuur en -bestedingen die zich eind 2009 heeft ingezet, is het investeringsbereidheid voor de komende twaalf maanden onverwacht afgenomen, zo meldt Ernst & Young. De ICT Indicator daalt van 81 punten in december 2009 naar 71 punten eind februari 2010.

Deze resultaten zijn afkomstig uit de meest recente ICT Barometer van het adviesbureau, een periodiek terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. De periodieke ICT Indicator is een index, gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer.

In het eerste kwartaal van 2010 is er nog steeds sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. Van de ondervraagde organisaties zag 19% het aantal externe ICT'ers dalen en zag 9% de vraag stijgen. Eind 2009 leek de vraag naar ICT'ers weer toe te nemen, maar deze opleving zet vooralsnog niet door. Alleen binnen de overheid blijft de vraag naar externe ICT'ers op peil, andere sectoren en grote bedrijven blijven hierin snijden. De omvang van de interne ICT-afdeling blijft echter ongeveer gelijk. Binnen de overheid neemt de vraag naar interne ICT'ers licht toe, terwijl er binnen de sectoren productie en industrie juist sprake is van een daling.

De gehele daling wordt voornamelijk veroorzaakt door dalende bestedingen van bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Deze laten een sterke daling zien bij de vraag naar externe ICT-ers, externe ICT-services en tevens een daling in de ICT-budgetten. MKB'ers schroeven daarentegen de ICT budgetten op. De toenemende investeringen in ICT komen vooral terug in software en in mindere mate in hardware. Op externe ICT-services wordt per saldo nog steeds bezuinigd. ‘Het investeringsklimaat bij grotere bedrijven voor ICT blijft broos,’ aldus Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young. ‘Uit het onderzoek is de trend gebleken, dat het middenbedrijf voor 2010 de aanjager is op het gebied van ICT-bestedingen. Grotere ondernemingen moeten meer leiderschap tonen door nú te investeren in kennis en innovatie op ICT-gebied.’

Nieuws