EY: Belangstelling voor fusies ondanks volatiele markt

07 oktober 2011 Consultancy.nl

Vier op de tien grote multinationals verwacht het komende jaar een overname te doen. Ook het aantal bedrijven dat wil verkopen neemt toe. Dit blijkt maandag uit de Capital Confidence Barometer van Ernst & Young. Het onderzoek is gehouden onder ruim 1,000 directeuren en ondernemers wereldwijd. Verrassend genoeg betekent dat, ondanks de intens volatiele markt in augustus, een lichte stijging ten opzichte van een halfjaar tevoren toen het onderzoek werd uitgevoerd.

Dankzij een krachtiger balans in combinatie met een scherpere focus op een gezonde bedrijfsvoering bestaat er onder grote, kapitaalkrachtige ondernemingen (‘large caps’) nog steeds belangstelling voor fusies en overnames. Daarbij komen prijsverwachtingen van kopers en verkopers dichter bij elkaar, waardoor verkopers gemakkelijker geneigd zijn naar de onderhandelingstafel te komen. Bijna twee derde van (62%) van de ondervraagde ondernemingen in de Eurozone denkt dat de waarderingen in de komende 12 maanden stabiel zullen blijven. Dit leidt tot een stijging van 17% aan potentiële verkopers ten opzichte van een halfjaar geleden. Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de ondernemingen in de Eurozone nu van plan is volgend jaar een bedrijf of onderdeel af te stoten. Wereldwijd wijkt dit percentage nauwelijks af met 26% van de deelnemende ondernemingen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van de deelnemers zich het komende jaar richt op groei. Slechts 5% van de ondervraagde ondernemingen in de Eurozone houdt zich bezig met de vraag “hoe overleef ik” – het laagste aantal sinds de eerste publicatie van de barometer in 2009. Wereldwijd ligt dit percentage op 7%.

Kees Slump, Partner bij Transaction Advisory Services van Ernst & Young, stelt: “We merken in onze dealpraktijk dat ondernemingen zich nu, anders dan in 2008, minder laten afleiden van hun strategie door de toegenomen onzekerheid. We zien daarnaast dat ondernemingen nu een veel betere financiële uitgangspositie hebben dan in 2008. De ‘appetite’ voor M&A (mergers & acquisitions) is daardoor nog duidelijk aanwezig.”

Kapitaalstructuur verbeterd
Grote ondernemingen hebben zich drie jaar lang gefocust op kapitaalbeheer en staan er nu veel beter voor dan in 2008. Bedrijven hebben hun kapitaalstructuur verbeterd. De totale schuldenlast in de eurozone is gedaald, waarbij vreemd vermogen uitgedrukt als percentage van het totale kapitaal bij 55% van de ondernemingen uit het onderzoek minder is dan 25%. Circa een kwart van de ondernemingen is van plan het komende jaar schuldpositie verder terug te dringen.

De winstverwachting voor grote ondernemingen is relatief sterk. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (46%) van de ondernemingen in de eurozone er vertrouwen in heeft dat ze ten minste stabiel kunnen blijven. Nog eens 36% heeft positieve verwachtingen over het winstpotentieel. Ook de omstandigheden ten aanzien van financiering zijn verbeterd. Kees Slump vindt het opmerkelijk dat maar liefst 60% van de ondervraagde ondernemingen in de eurozone beweert dat de omstandigheden op de kapitaalmarkt op z’n minst stabiel zijn te noemen.

Verrassend gunstig M&A-klimaat
Ondanks zorgen over een afnemende groei van de mondiale economie zijn veel toonaangevende ondernemingen verrassend optimistisch over hun eigen nationale economie, evenals over de vooruitzichten op de langere termijn voor de wereldeconomie. Dalende groeicijfers in de VS, in combinatie met de verlaagde kredietstatus van dat land en de escalerende staatsschuldencrisis in de eurozone zorgden voor een snel verslechterd beursklimaat in de tijd dat het onderzoek werd uitgevoerd. Desondanks denkt bijna driekwart van de respondenten uit de eurozone dat de wereldeconomie stabiel is of zal groeien.

Slump voegt hieraan toe: “Gesteund door vertrouwen in de lokale economieën bevinden veel grote internationale ondernemingen zich nu in een sterke positie om ondernemingen over te nemen. Uit het onderzoek blijkt zich een verrassend gunstig M&A-klimaat af te tekenen. Een factor hierin is dat de prijsverwachting van kopers en verkopers dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Daardoor zien we een aanzienlijke stijging in het aantal partijen die zoeken naar kansen om te verkopen.”

Opkomende markten voornaamste investeringsdoelen
Wereldwijd zijn de meest aantrekkelijke markten om in te investeren volgens het onderzoek China, India, Brazilië, de VS en Australië. Buiten de erkende BRIC-landen zijn Maleisië, Mexico en Argentinië de drie populairste opkomende investeringsmarkten. Voor de deelnemers uit de eurozone blijft met name West Europa een aantrekkelijke markt. Ongeveer een derde (31%) van de deelnemers uit de eurozone gaf aan dat hun motivatie voor M&A was om een nieuwe markt te betreden. Daarnaast wordt door 34% van de ondernemingen uit het onderzoek in deze regio M&A meer traditioneel gezien als middel om de positie in bestaande markten te verstevigen.

“Voor toonaangevende bedrijven wordt het vandaag de dag als van levensbelang gezien om een doeltreffende strategie te hebben voor de opkomende markten”, zegt Slump. “Een evenwichtige geografische mix dient te bestaan uit zowel aanwezigheid in opkomende markten als activiteiten in ontwikkelde markten. Omgekeerd zien wij in onze dealpraktijk een voortdurende interesse voor overnames in West-Europa vanuit de opkomende markten.”

Nieuws

Meer nieuws over