Ernst & Young: talentontwikkeling CFOs essentieel

16 maart 2011 Ernst & Young

Het nieuwe rapport van Ernst & Young Finance Forte – the future of finance leadership toont een verband aan tussen goede bedrijfsresultaten en de mate waarin talent- en loopbaanontwikkeling en opvolgingsplanning van CFO’s in formele procedures is vastgelegd. Uit het onderzoek komen negen kernkwaliteiten naar voren die een kandidaat met CFO-ambities zou moeten ontwikkelen. Zo geven de ondervraagden aan dat deze persoon onder andere ruime internationale ervaring – vooral in opkomende markten – moet opdoen (56%) en ervaring moet opbouwen met het inzetten van shared service centres.

Ondernemingen met een omzetgroei van 5% of meer over het afgelopen jaar hebben aanzienlijk vaker al een potentiële opvolger voor hun CFO aangewezen. Toch heeft slechts 28% van de ondervraagde ondernemingen al een specifieke kandidaat of meerdere kandidaten aangewezen als opvolger voor de CFO. Prof.dr. Bert Steens, partner bij Ernst & Young: “Sinds de financiële crisis is de rol van de CFO drastisch gegroeid. Tegenwoordig moeten zij uitdagingen als toenemende volatiliteit op de financiële markten, veranderende wet- en regelgeving, globalisering en de forse groei van opkomende economieën het hoofd bieden. Organisaties stellen hun voortbestaan en hun vermogen om dergelijke uitdagingen te overwinnen in de waagschaal als ze de kwaliteit en de ontwikkeling van hun CFO’s aan het toeval overlaten.”

Steile carrièreladder
CFO’s moeten tegenwoordig beschikken over steeds meer vaardigheden en ervaring om goed te kunnen functioneren. 73% van de ondervraagde finance professionals denkt dat er op dit moment maar heel weinig mensen zijn binnen hun organisatie die beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn om deze rol aan te kunnen. Toch geloven de ondervraagde CFO’s dat er niet zozeer een gebrek aan talent is maar eerder een tekort aan mogelijkheden om de vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor een dergelijke topfunctie.

Diversiteit is belangrijker dan focus
Kandidaten die een rol als CFO ambiëren hoeven niet per se werkervaring op te bouwen in ieder specialistisch domein binnen de financiële functie, zoals financieel risicomanagement, fiscaliteit en investor relations. Hoewel het vervullen van centrale financiële staffunctie nuttige ervaringen oplevert, zal het opdoen van commerciële en strategische ervaring meer zoden aan de dijk zetten. Van de geïnterviewde CFO’s gelooft zelfs 67% dat aankomende CFO’s die hun hele carrière in specialistische financiële functies hebben gewerkt, in het nadeel zijn ten opzichte van kandidaten met directe commerciële ervaring. Tegelijkertijd geeft slechts een krappe meerderheid van de respondenten aan dat hun organisatie voldoende kansen creëert voor financieel talent om commerciële kwaliteiten te ontwikkelen. Bert Steens: “Waar een kandidaat ook vandaan komt binnen de organisatie, doorstromen naar de top is een enorme sprong over een kloof die alsmaar uitdagender wordt. Aspiranten moeten netwerken opbouwen met de juiste interne en externe relaties, internationale, commerciële en strategische ervaring opdoen en leren hoe je uiteenlopende teams van specialisten moet samenstellen en hoe je daar inspiratie en leiding aan moet geven.”

Nieuws