Ernst & Young: Rol van CFO steeds belangrijker

21 september 2010 Financieel-Management

Een nieuw rapport van Ernst & Young, `The DNA of the CFO', maakt duidelijk dat niet alle Chief Financial Officers (CFO´s) uiteindelijk streven naar de functie van Chief Executive Officer (CEO).

Het rapport komt tot de conclusie dat de meeste CFO’s van oordeel zijn dat ze binnen het bedrijf een volwaardige en belangrijke rol vervullen die bovendien best wel aantrekkelijke kanten met zich meebrengt. Van de 669 CFO’s die voor Ernst & Young door de Economist Intelligence Unit werden ondervraagd in heel Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika zag 73 procent hun functie als een eigen carrièrebestemming. Slechts tien procent ambieert een rol als CEO.

The DNA of the CFO' maakt ook duidelijk dat de rol van de CFO zich al lang niet meer beperkt tot de louter financiële basisfunctie. De moderne CFO zit mee aan het stuur van de onderneming en levert een belangrijke bijdrage aan de ondernemingsstrategie en de bedrijfsvoering. Dit maakt dat de meeste respondenten dan ook aangeven veel voldoening uit hun professionele carrière te halen.

Bijna twee derde van de respondenten zegt dat ze tegenwoordig het gezicht van het bedrijf naar de buitenwereld zijn in alle financiële aangelegenheden en wanneer het gaat om de prestaties van de onderneming. Een bijna even groot aantal is het erover eens dat sinds de financiële crisis de voornaamste prioriteit van de CFO bestaat uit het vergroten van het vertrouwen in de financiële gezondheid van de organisatie.

Rol van CFO wordt belangrijker

Meer dan 60 procent van de CFO’s heeft zijn status binnen de organisatie zien groeien in de afgelopen drie jaar. Gedeeltelijk komt dit doordat CFO’s de financiële functie beter hebben afgestemd op de ondernemingsdoelstellingen, maar ook de financiële crisis heeft gezorgd voor een ongekende vraag naar de unieke invalshoeken en discipline van hogere financiële professionals om sturing aan te brengen in het management.

Opmerkelijk is ook dat de CFO intern aan prestige heeft gewonnen. Werd hij een tijdje geleden nog vaak bekeken als een ietwat saaie en vervelende ‘boekhouder’ die een rem zette op creatief ondernemen, dan is vandaag wel het besef gegroeid dat de CFO veelal een strategische partner is die het zakendoen juist faciliteert. Voor veel CFO’s bestaat de lakmoesproef uit de mate waarin ze door operationele managers om raad gevraagd worden over belangrijke strategische factoren. Iets meer dan de helft van deze ondervraagde CFO’s bevestigt dat dit nu met de regelmaat van de klok gebeurt.

Nieuws