Ernst & Young: Risicobeheer - een gat van miljarden?

15 oktober 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Er wordt wereldwijd steeds meer uitgegeven aan risicobeheer, maar tekort aan focus baart zorgen. De wereldwijde financiele sector verwacht over 2010 ruim 100 miljard US Dolar aan risicobeheer te spenderen. Beleggers en stakeholders gebruiken uitgaven aan risicobeheer als maatstaf voor ondernemingsstabiliteit, maar het lijkt erop dat de inzet van middelen een doel op zichzelf vormt.

Over de hele wereld is bijna de helft (41%) van alle bedrijven van plan in de komende 1 à 1,5 jaar meer uit te geven aan risicomanagement- en beheer. Tegelijkertijd geven bijna evenveel bedrijven (44%) toe moeite te hebben met het effectief implementeren van deze maatregelen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Ernst & Young. Zonder de effectiviteit van juiste de maatregelen zou deze investering wel eens weggegooid geld kunnen zijn en kan er een miljarden verslindend zwart gat ontstaan.

Tonny Dekker, Risk Leader bij Ernst & Young voor Nederland en België: ‘In de nasleep van de ernstigste economische crisis die we hebben meegemaakt, zal het niemand verbazen dat ondernemingen willen bewijzen dat hun governance, risk en compliance (GRC) op orde is. Vanuit die overweging geven ze er meer geld aan uit. In veel gevallen is dit een directe reactie op een behoefte om zowel aan klanten als aan stakeholders aan te tonen dat hun bedrijf er gezond voor staat.  Maar het gevaar van “windowdressing” lijkt zich te wreken. Effectief risicomanagement gaat niet over enkel de investering, maar meer over de waarde die het aan een onderneming kan toevoegen door de juiste risico’s in kaart te brengen en hiernaar te handelen.” 

Bewijsdrang naar stakeholders
In de afgelopen jaren hebben verschillen in inzicht en verontrustende berichten geleid tot reputatieschade, niet alleen bij risicovolle sectoren, zoals olie en gas. In sommige gevallen leidde dit tot een dalende marktwaarde van het uitstaande aandelenkapitaal. Ook de verbruiksgoederenindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de automotive sector en zelfs de speelgoedindustrie hebben te maken gekregenmet het ongenoegen van de belegger. Duidelijk naar de markt communiceren dat er wordt geïnvesteerd in risicomanagement is één manier om stakeholders te overtuigen van de veiligheid en betrouwbaarheid van hun investeringen.  69% van de ondernemingen geeft aan dat beleggers en aandeelhouders governance, risk en compliance zien als een maatstaf van hun bedrijfsstabiliteit.

Waar voor hun geld
Om effectief risicomanagement voor het gehele bedrijf te waarborgen zijn ondernemingen steeds afhankelijker van risicomanagement. Van de ondervraagde Nederlandse organisaties zegt 55% dat GRC-activiteiten zoals interne audit, entreprise risk management en contract risk.. het succes van hun onderneming grotendeels waarborgen. Van de andere kant zijn ondernemers er niet zeker van dat ze waar voor hun geld krijgen. Meer dan twee derde van de respondenten geeft aan dat er nog veel werk verzet moet worden om hun GRC-functie op een effectief peil te krijgen. 

Frank Leenders, Senior Manager Risk Advisory Services: ‘Het is wel duidelijk dat het uitgavenniveau niet in balans is met de waarde die ondernemers denken terug te krijgen uit risicobeheer. Dat is zorgwekkend. Uitgaven aan risicobeheer moeten worden ingezet als een strategische investering of een “business enabler”. Het zou bescherming moeten opleveren en waarde moeten toevoegen door middel van verbeterde bedrijfsresultaten en een aanvaardbaar rendement.’ 

Uit het onderzoek blijkt een aanhoudende tendens om massaal te investeren in governance, risk en compliance. Veel bedrijven zien echter niet in dat de kans bestaat dat hun investeringen – tenzij ze gericht en effectief worden ingezet – worden verzwolgen in een enorm zwart gat. Ze leveren niet de waarde op die beleggers en andere belangrijke stakeholders ervan verwachten. “Bedrijven kunnen dit voorkomen door hun uitgaven aan een grondige analyse te onderwerpen voordat ze dergelijke strategische programma’s implementeren” zegt Tonny Dekker.