Ernst & Young: Regels rondom spam onbekend

17 juli 2010 Ernst & Young

Sinds de invoering van het spamverbod sturen Nederlandse bedrijven nog bijna net zoveel spammailtjes naar klanten en prospects als daarvoor. Dit blijkt uit de ICT Barometer van Ernst & Young. 47% van de ondervraagden geeft aan niet of nauwelijks bekend te zijn met de inhoud en de regels van het spamverbod. Hoewel de ondervraagden van mening zijn dat lang niet alle bedrijven zich aan het spamverbod houden, hebben zij toch het idee dat de hoeveelheid spam sinds het verbod is afgenomen.

Per 1 oktober 2009 verbiedt de nieuwe wetgeving om ongewenste e-mails te versturen naar bedrijven. De Telecommunicatiewet is aangepast om de enorme stroom ongevraagde en ongewenste elektronische berichten met een commercieel, charitatief of ideëel doel in te dammen. Tot die datum gold het spamverbod alleen voor particulieren. Toch stuurt 84% van de ondervraagde bedrijven uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young nog net zoveel algemene e-mail als voorheen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om persberichten, nieuwsbrieven en aanbiedingen. Overtreding van het spamverbod kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, leiden tot een boete van maximaal € 450.000,-.

Bewuste overtreding van de wet? 
Volgens Frits Rehbock, advocaat ICT-recht bij Holland van Gijzen, waarmee Ernst & Young een strategische alliantie heeft, is het resultaat van het spamverbod twijfelachtig. “Het onderzoek toont aan dat veel bedrijven nog steeds allerlei algemene e-mails versturen, terwijl bijna de helft van de ondervraagden tegelijkertijd aangeeft niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de regelgeving over spam. Dat doet vermoeden dat lang niet al het e-mailverkeer voldoet aan de spamregelgeving. Wat komt er in de praktijk van het spamverbod terecht?”

Meer tijd en moeite
Voorheen konden bedrijven simpelweg hun klantenbestanden mailen, nu moeten zij zorgvuldig nagaan of een e-mailing wel aan de voorwaarden van het nieuwe spamverbod voldoet. Zo moeten potentiële klanten vooraf aangeven geïnteresseerd te zijn in de e-mails en moeten zij zich op eenvoudige wijze uit het adressenbestand kunnen laten verwijderen.
Frits Rehbock: “Ruim 80% van de ondervraagden zegt geen nadelige gevolgen van het spamverbod te ondervinden. 8% geeft aan dat het meer tijd en moeite kost om e-mailverkeer aan te passen en 12% geeft aan dat het moeilijker is om potentiële klanten te bereiken.”

Toezichthouder Opta
Ernst & Young veronderstelt dat als bedrijven beter bekend zijn met de regelgeving en er strikter wordt gehandhaafd, spam als marketingtool aan belang zal inboeten. De lichte daling van de hoeveelheid spam, die respondenten ervaren kan dan stevig worden doorgezet. Om dit in gang te zetten, zullen bedrijven moeten voelen dat het beter is om zich aan de spamregelgeving te houden. De bal ligt bij de toezichthouder OPTA. Ernst & Young brengt de resultaten van dit onderzoek onder de aandacht van toezichthouder OPTA.

Nieuws