Ernst & Young: Olympische Spelen in regeerakkoord

18 augustus 2010 Ernst & Young

De kabinetsformatie biedt kansen op een ambitieuzer, ondernemender en gezonder Nederland. Zo’n perspectief vraagt om ambitieuze politici, die denken in kansen en uitdagingen en niet alleen in bezuinigingen en ombuigingen. Het Olympisch Plan 2028 is zo’n kans. Het kan een impuls betekenen voor een beter maatschappelijk en sportief klimaat. Het verbindt en inspireert en kan zorgen voor een trotse, ondernemende samenleving. En dat kan dit land goed gebruiken.

Onderzoek van Ernst & Young laat zien dat bijna een derde van de werkzame Nederlanders weinig positief is over het ambitieniveau van Nederland. Het Olympisch Plan 2028 kan als katalysator werken om te breken met die cultuur. Wij staan daarin niet alleen. Behalve het NOC*NSF hebben ook het bedrijfsleven, bestuurders van de grote gemeenten, werkgevers, werknemers en de politiek zich achter dit plan geschaard. De partijprogramma’s van de twee grootste partijen, VVD en PvdA, gaan expliciet in op het grote belang van topsport en breedtesport, waarbij de VVD het meest uitgesproken is over het Olympisch Plan.

2028 is minder ver weg dan het lijkt. Zeven jaar daarvoor beslist het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wie de spelen van 2028 zal krijgen. Het is van belang dat we het IOC voor het beslissende jaar 2021 kunnen laten zien dat we als land in staat zijn grootschalige (sport)evenementen te organiseren. Een bijkomend voordeel is dat een deel van de investeringen voor de Olympische Spelen, zoals de bouw van stadions en sporthallen, maar ook de hoogst noodzakelijke verbeteringen aan onze infrastructuur, al ruim voor 2021 gedaan is. Een dergelijke zorgvuldige en langdurige voorbereiding is niet alleen van belang om het IOC te overtuigen, maar ook om een breed draagvlak onder de bevolking te creëren. Als het echec van 1992, toen Amsterdam een tevergeefs poging deed de Spelen binnen te halen, ons iets heeft geleerd is dat de organisatie van een dergelijk groot evenement alleen kans van slagen heeft als er een breed draagvlak in de samenleving is. Alleen daarom al is het goed dat het Olympisch plan voldragen is en dat velen de uitvoering al ter hand hebben genomen.

De zomerspelen van 1992 gaven Barcelona een enorme impuls, niet alleen op sportief gebied, maar ook in stadsvernieuwing, infrastructuur en toerisme. Dat is ook wat ons als Olympische beweging voor ogen staat. VROM heeft al aangegeven dat het de Olympische ambities wil aangrijpen voor het verbeteren van de bereikbaarheid binnen de Randstad. Voor het ministerie van VWS biedt het Olympisch Plan een uitgelezen mogelijkheid Nederland de weg te wijzen naar een gezondere levensstijl — geen overbodige luxe, gezien de snel stijgende kosten van de gezondheidszorg. Zo zal op vele terreinen het Olympisch plan een positief effect hebben op het Nederland van morgen. Het woord is aan de onderhandelaars op het Binnenhof. Willen we dat Nederland zich uitsluitend richt op bezuinigingen of kiezen we voor een hoog ambitieniveau? In 2009 omarmden veel maatschappelijke en commerciële organisaties al het Olympisch plan. Het is aan het nieuwe kabinet deze uitgesproken ambitie in daden om te zetten.

Toine van Laack is lid raad van bestuur van adviesbureau Ernst &Young en lid van de Olympische Kring.

Nieuws