Ernst & Young: Innovatie in Europa blijft achter

23 mei 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De Europese concurrentiekracht op het gebied van innovatie gaat achteruit terwijl landen als de VS en Japan hun leidende positie verstevigen. Ook de BRIC-landen zijn hun achterstand aan het inlopen. Dit blijkt een rapport van Ernst & Young, Next generation innovation policy, ontwikkeld in samenwerking met het ‘Centre for European Policy Studies’.

Uit het rapport blijkt dat het huidige innovatiebeleid moet worden herzien aangezien eerdere initiatieven gericht op innovatie geen effect lijken te hebben. Landen met een hoge koopkracht moeten worden gestimuleerd om meer geld in innovatie te investeren. Ten opzichte van andere geografische gebieden geven overheden in Europa minder geld uit aan innovatie.

Rob Ellermeijer, partner bij Ernst & Young: ‘Innovatie is de sleutel tot groei op de lange termijn. Willen we die groei continueren en de welvaart voor Europa veiligstellen, dan moet er een marktgestuurd beleid komen waarin een cultuur van innovatie krachtig wordt ondersteund en deze ideeën worden vertaald naar nieuwe bedrijfsactiviteiten en oplossingen.’

De kracht van vraaggestuurd beleid benutten
Overheden kunnen innovatie bevorderen en stimuleren door niet alleen als wetgever en facilitator op te treden, maar ook als een klant die behoefte heeft aan nieuwe producten en diensten. Overheden kunnen fungeren als motor achter nieuwe investeringen en achter de toepassing van innovatieve technologische oplossingen. Eén gebied waarop overheidsinkoop van doorslaggevend belang kan blijken te zijn voor de toekomst van de Europese concurrentiekracht is, zonder enige twijfel, eco-innovatie – een groene vorm van overheidsbestedingen.

Overheidsinkoop wordt onvoldoende benut om innovatie in Europa te stimuleren. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen zoals; gebrek aan een strategie die overheidsinkoop koppelt aan de doelstellingen van overheidsbeleid (volksgezondheid, milieu en transport) en initiatieven ter ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D&I-initiatieven); obstakels bij het binnenhalen van contracten met overheden omdat MKB-bedrijven niet kunnen voldoen aan de eisen van overheidsaanbestedingen. Overheden krijgen moeilijk toegang tot het innovatiepotentieel van MKB-bedrijven, die toch een sleutelrol spelen bij innovatie.

Ellermeijer vervolgt: ‘Een permanente dialoog tussen beleidsmakers en stakeholders uit het bedrijfsleven is noodzakelijk. Bovendien moeten er maatregelen komen om de juridische en financiële voorwaarden te veranderen zodat het makkelijker wordt voor innovatieve bedrijven om hun producten en oplossingen op de markt te brengen. Ook moet er in de EU een effectievere technologische kennisoverdracht komen van kennisinstituten naar het bedrijfsleven en zijn er beleidslijnen nodig om de verborgen krachten van publiek-private samenwerkingsverbanden te ontketenen.’

Europa weer op de rails helpen
Er is behoefte aan een ‘innovatief innovatiebeleid’. Samen met passende hervormingen van de wet- en regelgeving en vereenvoudiging van wetgeving op het gebied van investeringen, is het met deze voorstellen mogelijk om Europa weer op de rails te krijgen als het gaat om internationale concurrentiekracht.

Ellermeijer sluit af: ‘Inzicht in de oorzaken van de “innovatiekloof” waar we nu in Europa mee te maken hebben is de eerste stap op weg naar effectieve oplossingen. De tijd dringt, daadkracht is vereist. Door meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en het creëren van meer ruimte in tijd en geld moeten innovatieve marktontwikkelingen een extra impuls krijgen. De vooraanstaande positie van Europa op het gebied van kennis en innovatie mogen wij niet verloren laten gaan.’