Ernst & Young: Zorgmarkt moet ICT beter benutten

12 december 2011 Consultancy.nl

Hoewel er tevredenheid heerst over de prestaties van de gezondheidszorg in ons land, vinden twee van de drie Nederlanders dat de zorgsector de mogelijkheden van ICT en internet nog te weinig benut. Dit blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer.

Het Nederlandse publiek geeft de gezondheidszorg met het rapportcijfer 7,1 een ruime voldoende. De gezondheidszorg scoort vooral goed op onderdelen als kwaliteit, service en bereikbaarheid. Het laagst gewaardeerde onderdeel van de dienstverlening van zorgaanbieders is de inzet van ICT-toepassingen. Tweederde van alle ondervraagden is van mening dat de zorgsector de mogelijkheden van ICT en internet nog (veel) te weinig benut. En hoewel slechts een minderheid vertrouwen heeft in een succesvolle afloop, is een versnelling van de implementatie van ICT in de zorg volgens 60 procent van de ondervraagden noodzakelijk.

Innovaties
Monique van Dijen, partner bij Ernst & Young Health Advisory Services, zegt over de uitkomsten van het onderzoek: "De Nederlandse zorg doet het vooral goed qua prijs-kwaliteitverhouding. Onze zorgsector presteert echter beduidend minder op het gebied van technische innovaties. Zorgverleners zijn overwegend mensgericht, wat op zich natuurlijk logisch is. Vaak zijn ze echter minder bezig met ICT-toepassingen, waar de afnemers van zorg wel behoefte aan hebben." Uit het onderzoek blijkt dat ondervraagden veel meer via website of e-mail contact willen hebben met hun zorgaanbieder. Driekwart ziet toekomst in het online afhandelen van administratieve zaken terwijl 57 procent veel verwacht van de elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Van Dijen: "Veel mensen vinden dat de zorg nog te bureaucratisch functioneert en zien voordelen in de automatisering van ondersteunende processen. Bij alle zorgaanbieders is volgens ons onderzoek de inzet van ICT het zwakke punt in de dienstverlening. Dat betekent ook dat zorgaanbieders die er wel in slagen ICT en internet succesvol te implementeren zich nadrukkelijk van concurrenten onderscheiden. Dat geldt evenzeer voor de inzet van ICT in het primaire proces in de vorm van e-health."

Overstap
Het onderzoek wijst uit dat onder het Nederlandse publiek de apotheek samen met tandheelkundige en paramedische zorgaanbieders van alle zorgaanbieders het best scoort op het gebruik van ICT. "Een opvallende uitkomst uit ons onderzoek is het rechtstreekse verband tussen de kwaliteit van de zorg en de inzet van ICT", zegt Van Dijen. "Daar waar ondervraagden de zorgkwaliteit positief beoordelen, scoort ook het gebruik van ICT-toepassingen hoger. Andersom blijken zorgaanbieders die in het onderzoek op kwaliteit slecht worden beoordeeld, ook op ICT-gebied een lage waardering krijgen." Dat laatste geldt met name voor de ouderenzorg, de GGZ en de gehandicaptenzorg.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders tevreden zijn over hun zorgverzekeraar: gemiddeld krijgt die het rapportcijfer 7,2. Van Dijen: "Dat is natuurlijk positief, maar wel met een kanttekening. Uit voorlopige cijfers blijkt namelijk dat het aantal mensen dat van zorgverzekeraar wisselt dit jaar verdubbelt tot 7,6 procent. In ons onderzoek zegt zelfs 11 procent van de ondervraagden een overstap te overwegen. Voor verzekeraars valt er met name op het vlak van premiestelling en flexibiliteit nog veel te winnen, zo blijkt uit ons onderzoek."

Nieuws

Meer nieuws over