Ernst & Young: Global Private Equity Watch 2010

18 mei 2010 Consultancy.nl

Private equity (PE) is weer in opkomst na een zware dip waarbij de waarde van private equity deals daalde tot het laagste niveau sinds 2001. De activiteit nam toe in het derde kwartaal van 2009. Dat gold zowel voor opkomende als gevestigde economieën. Landen als de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, China en Japan zagen de waarde van PE-transacties toenemen. De vooruitzichten voor 2010 zijn dan ook veelbelovend.
Ernst & Young deed onderzoek naar de wereldwijde stand van zaken ten aanzien van private equity. De onderzoekers keken ook vooruit en voorspelden de belangrijkste PE-trends voor 2010. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het rapport 2010 global private equity watch.
 
Grotere acquisities
Tot nu toe is de totale waarde van de wereldwijde PE-acquisities in 2010 gestegen met 59 procent: van 17 miljard dollar in 2009 tot 27 miljard dollar nu. De onderzoekers van Ernst & Young voorspellen dat in de rest van 2010 het acquisitietempo alleen maar zal toenemen door de verbetering van de marktomstandigheden. Hierbij zal de grootte van de acquisities naar alle waarschijnlijkheid geleidelijk toenemen naarmate het wereldwijde economische herstel steviger doorzet.
 
Opkomende markten zeer belangrijk
Opkomende markten hebben aan de basis gestaan van het economische herstel. Ook hebben zij de afgelopen tien jaar hun aandeel in PE-transacties zien stijgen. Steeds meer bedrijven zijn bereid om te investeren in deze nieuwe markten aangezien de perspectieven op betere rendementen zwaarder wegen dan de risico’s betreffende de politieke en wettelijke marktonzekerheden. Hierdoor zouden de PE-activiteiten op deze markten nog meer kunnen toenemen. Sommige analisten stellen zelfs dat investeringen in opkomende markten minder risico’s met zich meebrengen dan investeringen in gevestigde markten. Zij concluderen dat veel van de destabiliserende factoren die de economische recessie veroorzaakten niet (prominent) aanwezig waren in de opkomende markten. Hierdoor hebben deze markten minder last gehad van de recessie en daar kunnen bedrijven nu de vruchten van plukken.
 
Regulering
De PE-industrie past zich aan aan de toenemende stroom van reguleringsvoorstellen. PE-bedrijven verzoenen zich met het feit dat er meer regulerend toezicht plaatsvindt. Bovendien zullen sommige voorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van registratie en verslaggeving, naar alle waarschijnlijkheid geen grote invloed hebben op de grotere fondsen. Echter, andere voorstellen zullen de PE industrie mogelijk fundamenteel beïnvloeden. Zo wijzen de onderzoekers van Ernst & Young op de concept AIFM-richtlijn van de EU. Als deze conceptrichtlijn in zijn geheel wordt aangenomen kan de richtlijn de nodige nadelige gevolgen hebben. Zo kan de grootte van de Europese PE industrie afnemen en is het mogelijk dat Europa in een isolement terechtkomt. De onderzoekers stellen namelijk dat de richtlijn enkele controversiële bepalingen kent die de fondsenwerving in EU landen danig zouden kunnen beperken en dus tot ongewenste gevolgen kunnen leiden.

Nieuws

Meer nieuws over