E&Y: 3 verloren werkdagen per werknemer door ICT

19 september 2011 Ernst & Young

Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat er nog steeds veel tijd en geld verloren door niet-functionerende ICT-voorzieningen. Problemen hiermee zorgen ervoor dat werknemers gemiddeld drie werkdagen (24 uur) per jaar hun taken niet of nauwelijks kunnen verrichten. De uitkomst is opvallend omdat eerder onderzoek van het adviesbureau aantoont dat er in de afgelopen vijf jaar aanzienlijk meer is geïnvesteerd in ICT.

Problemen met ICT-voorzieningen zorgen ervoor dat respondenten gemiddeld drie werkdagen per jaar hun taken niet of nauwelijks kunnen verrichten. In productie/industrie gaat het zelfs om meer dan vier werkdagen op jaarbasis terwijl in handel/industrie de schade beperkt blijft tot iets meer dan twee verloren werkdagen. Frank Harmsen, director bij Ernst & Young: “Als we de 24 jaarlijks verloren werkuren per werknemer extrapoleren naar de totale Nederlandse beroepsbevolking dan komt het totaal aantal verloren werkuren op jaarbasis op 207.456.000, oftewel 26 miljoen werkdagen!”

Steeds hogere eisen
Een ander opvallend gegeven is dat vier van de tien ondervraagden van mening zijn dat de kwaliteit van de ICT-omgeving thuis beter is dan op het werk. Waar kantoorautomatisering gedurende lange tijd superieur is geweest aan automatisering in privéhuishoudens, heeft de snelle opkomst van thuiscomputers en tablets dat beeld volledig op z’n kop gezet.

Frank Harmsen: “De kwaliteit van ICT-toepassingen op het werk scoort net als in eerdere onderzoeken tussen een 6,5 en een 7,0. De investeringen in ICT zijn echter de afgelopen jaren gemiddeld 5 procent per jaar zijn gegroeid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gebruikers steeds hogere eisen stellen, mede doordat het steeds gemakkelijker wordt om thuis een goedwerkende ICT-omgeving te creëren.”

Nieuws