E. Maat van VWS naar Verdonck, Klooster & Associates

27 oktober 2011 Consultancy.nl

Ellen Maat, voormalig programmadirecteur Innovatie & ICT bij VWS, is begin oktober 2011 overgestapt naar Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Zij gaat zich bij VKA richten op bestuurlijke & strategische advisering in de zorgsector.

Maat heeft de afgelopen veertien jaar gewerkt bij het ministerie van VWS. De laatste vijf jaar was Maat als programmadirecteur Innovatie & ICT in de zorg verantwoordelijk voor het optimaliseren van het gebruik van ICT in de zorgsector, het stimuleren van innovatie in de zorg, bevorderen van e-Health en de invoering van de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg. Verder was zij als projectleider invoering burgerservicenummer (BSN) in de zorgsector verantwoordelijk voor het wetgevings- en implementatietraject. In de periode 2000-2003 heeft zij als projectleider persoonsgebonden budget (PGB) een bijdrage geleverd aan de vereenvoudiging van de subsidieregeling en het ontwerp en invoeren van een nieuwe uitvoeringsstructuur.

Ellen Maat studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) en de volgde de postacademische MPA opleiding aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Nieuws

Meer nieuws over