Ecorys verkozen in top 40 'Development Innovators'

26 april 2011 ECORYS

Ecorys bij een verkiezing onder Devex-leden uitverkozen als een van de top 40 'Development Innovators'. De lijst is samengetseld n.a.v. een verkiezing onder duizenden Devex-leden, die tezamen een van de grootste, wereldwijde netwerken vormen op het gebied van internationale ontwikkeling en hulp.

"Wij zijn zeer verheugd om te behoren tot de groep van adviesbedrijven die door Devex als leiders worden gezien op het gebied van vernieuwing binnen wereldwijde hulp en ontwikkeling" zegt Ecorys directievoorzitter Marten van den Bossche. "Wij hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot het werk dat wij uitvoeren in meer dan 125 landen. Zo heeft Ecorys in Nederland recentelijk het ISO14001 certificaat behaald en is op 1 april jl. aan de Rotterdam School of Management (EUR) Professor dr. Gail Whiteman benoemd tot houder van de speciale Ecorys NEI leerstoel in Sustainability & Climate Change. Ecorys streeft er voortdurend naar om onze werkmethoden te verbeteren, onder meer door te investeren in het Ecorys Research Programma, maar ook door voor opdrachten gebruik te maken van de combinatie van eigen, hoogopgeleide experts en externe professionals."

Nieuws

Meer nieuws over