Ecorys taxeert grond in Helmond tbv bouwprojecten

07 maart 2012 Consultancy.nl

De gemeente Helmond heeft Ecorys opnieuw ingehuurd om de grond van de gemeente bestemd voor nieuwe bouwprojecten te taxeren. De taxatie van het adviesbureau wordt in 2012 gebruikt als richtlijn voor de verkoop van de grond aan geselecteerde exploitanten. Het adviesbureau taxeerde vorig jaar ook al de grond, door de crisis is de waarde van de grond gewijzigd en wordt de waarde in de loop van dit jaar geactualiseerd.

Helmond wil haar centrum uitbreiden met winkels, woningen en groenvoorzieningen omdat het centrum niet is meegegroeid met de grote toename in inwoners gedurende de afgelopen decennia (+50%). Om dat recht te zetten heeft de gemeenten een uitbreidingsplan voor het centrum van Helmond opgesteld. De gemeente is op zoek naar een ontwikkelaar die met de uitbreiding aan de slag wil en de grond van de gemeente wil kopen. Het centrum zal onder andere worden uitgebreid met circa 17.500 m2 (kleinschalige) winkels en horeca, 5.000 m2 (grootschalige) winkels, een leisurecentre, 100 woningen en een parkeergarage voor 750 parkeerplaatsen. Na bebouwing van de verkochte gronden met winkels en woningen is het centrumgebied met ruim 50% uitgebreid.

Taxatie van september 2011 niet langer actueel
Ecorys heeft in september vorig jaar de taxatie ten behoeve van de eerste fase van het Centrumplan verricht. Onder invloed van de crisis werd de overeenkomst over de ontwikkeling van de centrumlocatie tussen de gemeente Helmond en een combinatie van marktpartijen definitief ontbonden. Intussen is de gemeente een nieuwe selectieprocedure voor een ontwikkelende marktpartij gestart. Afgesproken is dat de grond van de gemeente wordt verkocht tegen de getaxeerde waarde.

Actualisatie taxatie bij start bouw
Inmiddels hebben een aantal geselecteerde partijen kenbaar gemaakt de transactie tegen de getaxeerde waarde aan te willen gaan. Op basis daarvan wordt aan drie partijen een schetsplan gevraagd. Bij de start van de bouw actualiseert Ecorys de grondwaarde. Actualisatie is nodig omdat de markt onzeker is en er een behoorlijk tijdsverloop zit tot het moment van de daadwerkelijke grondtransactie.

Nieuws

Meer nieuws over