Ecorys sponsort Sustainability leerstoel aan RSM

21 april 2010 Ecorys

De bekende klimaateconome Gail Whiteman, gespecialiseerd in management binnen duurzaamheid en klimaatbeheer, is benoemd als houder van de nieuwe buitengewone leerstoel (duurzaamheid en klimaatverandering) aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. De nieuwe leerstoel wordt gesponsord door adviesbureau ECORYS Nederland en valt onder de afdeling Business-Society Management van RSM. Hierin vormen sociale en milieukundige vraagstukken in het bedrijfsleven de kern van het onderzoek en onderwijs.

Prof. Gail Whiteman 

“De veranderingen in ons klimaat vormen de grootste uitdaging waarmee het wereldwijde bedrijfsleven op dit moment mee geconfronteerd wordt. Bedrijven zijn zowel een onderdeel van het probleem als een onderdeel van de oplossing. De hoofddoelstelling van deze leerstoel is het doorlichten van de uitdagingen in management en de kansen die duurzaamheid en klimaatverandering bieden. We kijken niet alleen naar deze problematiek binnen bedrijven, maar ook binnen overheidsorganen die samen moeten werken met verschillende belanghebbenden om effectieve resultaten te kunnen behalen,” stelt Professor Whiteman. Zij voegt daaraan toe dat klimaatverandering een strategisch relevant vraagstuk is om vier belangrijke redenen:

  • bedrijven dragen in grote mate bij aan de klimaatveranderingen door de uitstoot van broeikasgassen;
  • bedrijven zullen steeds meer geconfronteerd worden met de reacties vanuit de maatschappij omtrent klimaatverandering, zoals vrijwillige initiatieven van de overheid en/of wettelijke regelingen;
  • bedrijven lopen potentiële operationele risico’s door klimaatveranderingen; en
  • klimaatverandering biedt strategische kansen met betrekking tot innovaties en nieuwe zakelijke mogelijkheden. 

Zij vervolgt: “Mijn ambitie is het ontwikkelen van toponderzoek op dit gebied en het verder uitbreiden van wat nu reeds een internationaal erkend onderzoekscentrum is. Bovendien wil ik dat duurzaamheid en klimaatverandering een prominente plaats  blijft houden in het programma van RSM. Daarbij wil ik dat RSM op dit gebied een voortrekkersrol blijft spelen, zodat mensen naar ons toekomen voor dit onderwerp. Ik verheug mij op de samenwerking met de experts van ECORYS. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van overheidsorganen, bedrijven en andere organisaties bij het integreren van duurzaamheid in hun beleid en dagelijkse praktijken.”

Marten van de Bossche, ECORYS Nederland

Marten van de Bossche, algemeen directeur van ECORYS Nederland: “De samenwerking met RSM en professor Gail Whiteman is een prachtige kans voor ECORYS voor het verdiepen van onze research-based kennis op het gebied van wereldwijde duurzame ontwikkeling. Binnen ECORYS werken experts wereldwijd werken aan vraagstukken met betrekking tot duurzame ontwikkeling, energie en klimaatverandering. Daaronder vallen gebieden als onroerend goed, transport, plaatselijke en regionale ontwikkeling. Wij bieden strategisch advies aan beleidsopstellers door het combineren van onze uitgebreide expertise in energie en milieu met een duidelijk inzicht in de maatschappelijke en economische context waarin nieuwe beleidslijnen geïmplementeerd moeten worden. De samenwerking met RSM in deze specuiale leerstoel biedt een uitstekende mogelijkheid om onze kennis op dit wereldwijd zeer relevante thema verder uit te breiden en samen te werken aan praktische toepassing en oplossingen.” 

Over Gail Whiteman

Gail Whiteman is professor aan Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ze heeft een PhD (doctoraat) van Queen’s School of Business in Canada. Whiteman is mede-oprichter en directeur van het Sustainability and Climate Research Centre (SCR) van RSM.

ECORYS

ECORYS is een vooraanstaand Europees bureau voor onderzoek en advisering met ongeveer 600 medewerkers en 16 vaste kantoren in 11 landen. ECORYS biedt degelijke analyses en inspirerende ideeën.  De missie van ECORYS is het wereldwijd verbeteren van overheidsbeleid. Het bedrijf werkt op plaatselijk, landelijk, regionaal en internationaal niveau met overheden, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. ECORYS past haar expertise toe om de economische en sociale condities te verbeteren van de landen waarin haar kantoren zijn gevestigd; in de Europese Unie en de omliggende staten; en in ontwikkelende landen. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan het terugbrengen van armoede.

Nieuws

Meer nieuws over