Ecorys: SCANaCAR helpt gemeenten met parkeerbeleid

27 september 2011 Consultancy.nl

Een scanauto kan gemeenten helpen om de kwaliteit en efficiency van parkeeronderzoek aanzienlijk te verbeteren. Dat blijkt uit een recentelijk uitgevoerde proef in Nijmegen. De scanauto verschaft inzicht in het aantal parkeerders, de verhouding bezoekers en vergunninghouders en kan meer inzicht geven in de parkeerbezetting, de parkeerduur en de betalingsgraad.

De scanauto (SCANaCAR) is oorspronkelijk ontwikkeld voor de handhaving van betaald parkeren, en is bijvoorbeeld toegepast in Amsterdam en Utrecht. In juli 2011 is de auto voor het eerst in Europa – succesvol - ingezet bij een parkeeronderzoeksproef door Ecorys en Abstract Computing International (ACI). De proef vloeit voort uit een al lang bestaande samenwerking tussen beide adviesbureaus op het gebied van verkeersonderzoek.

Voor meer informatie over de SCANaCAR, bekijk deze NOS uitzending (2:15m). 

Voor het opstellen en evalueren van gemeentelijk parkeerbeleid, het monitoren van de handhaving en het maken van prognoses van de toekomstige parkeerbehoefte is een groot aantal gegevens nodig, zoals aantal en herkomst van parkeerders, parkeerbezetting, parkeerduur en betalingsgraad. Voorheen werden deze gegevens veelal verzameld via onderzoek door waarnemers, die op straat de benodigde kenmerken noteren. Met behulp van SCANaCAR kunnen gemeenten een aanzienlijke tijd- en efficiencywinst boeken. De scanauto is zeer effectief in het registreren van de kentekens van geparkeerde auto’s, waardoor handmatige en tijdrovende opnames door waarnemers niet meer nodig zijn. De scanauto die door de te onderzoeken straten rijdt, realiseert een zeer hoge betrouwbaarheid, zowel in het aantal herkende voertuigen als de herkenning zelf.

Onderzoek naar parkeerduur of naar het aantal en de herkomst van geparkeerde auto’s kanmet SCANaCARook aanzienlijk goedkoper en betrouwbaarderzijn dan onderzoek door waarnemers. De scanauto levert niet alleen tijdwinst, maar ook veel meer en betere informatie over het parkeergedrag in een stad of buurt. De resultaten zijn direct beschikbaar voor analyse en kunnen ook op het niveau van individuele voertuigen in combinatie met bijvoorbeeld Google Maps, worden weergegeven. In gebieden met betaald parkeren, zoals Amsterdam en Utrecht, kan met de scanauto ook de betalingsbereidheid en het gebruik van de parkeerplaatsen worden bepaald.

Nieuws

Meer nieuws over