Ecorys: Wiskunde C verplicht voor alle HAVO leerlingen

27 maart 2012 Consultancy.nl

Vermindering van het aantal profielen in het VWO en HAVO wordt als niet wenselijk gezien. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW. Een vermindering is minder effectief dan gedacht en daarnaast kleven er verschillende risico’s aan de maatregel. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Van Bijsterveldt (OCW) onlangs weten dat ze op basis van het Ecorys onderzoek heeft besloten om het aantal profielen niet aan te passen, ondanks het feit dat het is opgenomen in het Regeerakkoord.

Wiskunde verplicht vak
Mede op basis van de analyse van het adviesbureau heeft ze wel besloten dat wiskunde een verplicht vak wordt voor alle leerlingen in het HAVO. Volges de adviseurs geeft het leerlingen een betere wiskundige bagage wanneer ze doorstromen naar het hoger onderwijs en tegelijkertijd vormt het niet een te zwaar struikelblok.

Het ministerie van OCW heeft medio 2011 Ecorys gevraagd te onderzoeken welke consequenties een eventuele vermindering van profielen in de bovenbouw van VWO en HAVO zou hebben voor leerlingen en scholen. Vragen die centraal staan in het onderzoek zijn:

- Veranderen de keuzes van de leerlingen?
- Gaan scholen hun vakkenaanbod aanpassen?
- Heeft vermindering van profielen effect op de organiseerbaarheid van het onderwijs?

Download het rapport: Consequenties vermindering HAVO VWO profielen

Het onderzoek van Ecorys is gebaseerd op een internetenquête uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1,023 VWO- en HAVO -leerlingen die net hun profielkeuze hadden gemaakt. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden met schoolleiders en is onderzocht welk effect vermindering van het aantal profielen – tot drie, twee of nul – naar verwachting zou hebben voor de profielkeuze van leerlingen, het onderwijsaanbod van scholen en de organiseerbaarheid voor scholen.

Nieuws