Ecorys: Handboek met successen Europese binnenvaart

16 juni 2011 Consultancy.nl

Ecorys heeft – in samenwerking met 17 andere partijen – een handboek gepubliceerd met succesvolle voorbeelden van binnenvaartconcepten vanuit heel Europa. Het ’European Good Practice Handbook for Inland Waterway Transport’ maakt deel uit van het PLATINA project van de Europese Commissie, dat is gericht op het versterken en stimuleren van het verkeer via de binnenvaart binnen Europa. Het handboek is zowel in gedrukte vorm als digitaal (via internet) beschikbaar.

In januari 2006 heeft de Europese Commissie het meerjaren actieplan voor vervoer via binnenvaart (NAIADES) opgesteld. Via dit programma wil de EC de binnenvaart in Europa versterken en het gebruik ervan stimuleren. Door vaker te kiezen voor vervoer over binnenwateren kunnen andere vervoersmodaliteiten, zoals vrachtvervoer over de weg, worden ontlast. Hierdoor worden opstoppingen, vertraging op drukke verkeersaders en onnodige vervuiling tegengegaan en wordt een bijdrage geleverd aan duurzame mobiliteit. Ook wil de EC gebruikers meer bewust maken van de waarde van de binnenvaart in de totale, multimodale vervoersketen.

Over PLATINA
PLATINA staat voor Platform voor de Implementatie van NAIADES en is onderdeel van het 7e Kaderprogramma van de Europese Commissie. Bij het project, dat is gestart in 2008 en vier jaar zal duren, zijn 23 partijen uit 9 verschillende landen betrokken.

Sinds 2008 zijn meer dan 100 sprekende voorbeelden van binnenvaartactiviteiten in Europa verzameld en in een handboek gebundeld. Met de huidige derde (en laatste) editie van het handboek is tevens een website gelanceerd: http://www.naiades.info/good-practices/. De website bevat meer dan 100 succesverhalen over de binnenvaart uit 20 verschillende landen (inclusief voorbeelden van grensoverschrijdende binnenvaartconcepten). De voorbeelden gaan alle over een of meerdere van de NAIADES thema’s: markt, vloot, werkgelegenheid en kennis, imago en infrastructuur. Van elk voorbeeld wordt kort beschreven wat het concept inhoudt en wat het innovatieve aspect is. Daarnaast wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn bij het concept en wat er nodig is om het concept in een andere lidstaat succesvol te kunnen implementeren.

PLATINA wordt gecoördineerd door het Oostenrijkse bureau via Donau. Ecorys coördineert de ontwikkeling van het handboek en heeft een rol bij het prioriteren van infrastructuurprojecten.

Nieuws

Meer nieuws over