Ecorys: Preventief milieubeleid vaak niet effectief

21 januari 2010 ECORYS

Veel schade aan ecosystemen en biodiversiteit kan worden voorkomen. Een studie die adviesbureau Ecorys in samenwerking met Alterra heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie (DG Milieu), gebaseerd op real-life casestudies in verschillende ecosystemen, toont aan dat preventief beleid vaak niet of niet voldoende effectief is.

Een oplossing kan worden gevonden in toezicht op effectievere uitvoering van huidig beleid op het terrein van biodiversiteit (o.a. door het faciliteren van de financiering van programma's tot natuurbehoud). Andere opties zijn het verhogen van het (maatschappelijk) bewustzijn en voorlichting over de problematiek en het ontwikkelen van een internationaal handelssysteem, dat diensten op het gebied van ecosystemen bevordert.

Achter de factoren die bijdragen aan de ondergang van ecosystemen en biodiversiteit (zoals klimaatverandering, oprukkende landbouw, stedelijke en industriële vervuiling, ontbossing, exotische gewassen en dieren) gaat vaak een diepere oorzaak schuil. De studie toont aan dat veel beleid, dat er juist op is gericht om natuur en leefomgevingen te beschermen, vaak niet of niet effectief werkt. Oorzaken hiervan zijn ontoereikendheid, economisch en markt-falen en niet adequate bestuurlijke mechanismen en instanties op internationaal en lokaal niveau.

Het volledige rapport Study on understanding the causes of biodiversity loss and the policy assessment framework kan worden gedownloaded vanaf de website van de EU, DG Milieu.

Nieuws