Ecorys overhandigt WSC Afsluitdijk visie aan Prins

13 september 2010 Ecorys

Gisteren ontving Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje het visiedocument voor het te ontwikkelen World Sustainability Centre (WSC) Afsluitdijk. Het visiedocument WSC is ontwikkeld en geproduceerd door ECORYS Communicatie en laat zien wat de gedachte is achter het plan voor het WSC.

Het WSC is een initiatief van Stichting Duurzaamheidscentrum Afsluitdijk, waarvan Henk Kroes, voorzitter is. Een van de doelen die de initiatiefnemers voor ogen hebben, is om aan de Afsluitdijk een combinatie te maken met de proefopstelling van Blue Energy. Daarbij wordt energie opgewekt uit het verschil tussen het zoute water van de Waddenzee en het zoete water van het IJsselmeer.

Over het project Toekomst Afsluitdijk

De Adviescommissie Water onder leiding van de Prins van Oranje liet zich informeren over het project Toekomst Afsluitdijk. Deze dijk is een plek met internationale bekendheid en allure: een icoon van de Nederlandse kennis en kunde in de waterbouw. De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd en is toe aan een flinke opknapbeurt. Klimaatveranderingen, een hogere waterstand en scherpere veiligheidseisen vragen om dijkversterking en extra spuicapaciteit. In 2007 heeft het kabinet in de watervisie (Nederland veroveren op de toekomst) de ambitie uitgesproken de renovatie van de Afsluitdijk te combineren met verbetering van landschappelijke kwaliteiten en duurzame, innovatieve oplossingen in waterbeheer en energieopwekking. Het WSC sluit naadloos op deze ambities aan en biedt een prachtig podium om Nederland en de wereld te laten zien waar wij in Nederland toe in staat zijn.

Over blue energy

Het Leeuwarder Wetsus, Europees topinstituut op het gebied van watertechnologie, heeft berekend dat aan de Hollandse kusten en rivieren ruim 2 gigawatt aan vermogen ligt, genoeg voor twintig procent van het Nederlandse energieverbruik. Door middel van blue energie, waarbij gebruik gemaakt wordt van membraantechnologie, kan dit vermogen worden benut. De Afsluitdijk is hiervoor een zeer geschikte plek. De proefopstelling aan de Afsluitdijk zal 50 Kilowatt gaan realiseren.

 

Nieuws