Ecorys onderzoekt groeikansen voor scheepsbouwsector

04 april 2011 Ecorys

Ecorys onderzoekt groene groeikansen voor Europese scheepsbouwsector

Ecorys is door de Europese Commissie aangesteld om groeikansen voor de scheepsbouwsector en toeleverende industrie te identificeren. Ecorys bestudeert voor de EC - samen met consortiumpartners CE Delft en IDEA Consult -  mogelijkheden voor toekomstig beleid, gebaseerd op innovatie en verduurzaming.

De opdracht is in februari 2011 van start gegaan en heeft een looptijd van 12 maanden. Het door Ecorys geleide consortium heeft de opdracht verworven via een openbare aanbesteding.

Ecorys en partners voeren hiervoor onderzoek uit rond het effect van milieugerelateerde trends op de scheepsbouwindustrie en de marktkansen die hieruit voortvloeien. Hierbij kan het gaan om vergroeningstrends binnen én buiten de scheepsbouw. Een voorbeeld van een relevante externe trend is de toenemende vraag naar schepen voor het aanleggen en onderhouden van offshore windparken.

Voor de studie worden vooral scheepswerven en marine toeleveranciers bekeken, zowel nieuwbouw als ‘retrofit’. Vanwege de focus op groene groeikansen richt de studie zich voornamelijk op de commerciële segmenten en niet op de defensietak van de scheepsbouw. Technologische ontwikkelingen die vanuit die hoek doorsijpelen naar de commerciële scheepstypen worden echter wel in de analyse betrokken. Het methodologische raamwerk dat hiervoor is ontwikkeld omvat het in kaart brengen van relevant beleid, het analyseren van de waardeketen binnen de scheepsbouw zelf, en het evalueren van externe factoren. Het onderzoeksteam maakt gebruik van beschikbare literatuur en interviews met spelers uit het veld. Ook worden workshops rondom kansrijke clusters binnen de sector georganiseerd.

De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting een basis vormen om de Europese scheepsbouwindustrie te helpen economische kansen te verzilveren, die voortkomen uit groene trends in de industrie en uit emmissiereductie-strategieën in de transportsector.

Over Ecorys

Ecorys heeft uitgebreide expertise op het gebied van sectoranalyses, beleidsonderzoek en impact studies. Ook is Ecorys goed ingevoerd in de structuren en processen die bij Europese besluitvorming spelen, door de vele projecten die het heeft uitgevoerd voor verschillende Directoraten Generaal van de Europese Commissie.

Nieuws