Ecorys ondersteunt Friesland met nieuwe windturbines

06 juli 2011 Consultancy.nl

Ecorys heeft de opdracht gekregen om voor de provincie Friesland een business model te maken voor de conversie van de bestaande windturbines (320) naar nieuwe windturbines (200).

Agentschap NL, Friese Windmoleneigenaren en de provincie Friesland verkennen gezamenlijk de ideeën over de oprichting van een 'Windbank'. Doel van de Windbank is om eigenaren van Friese windmolens de mogelijkheid te geven om hun niet aan termijn gebonden bouwvergunning voor de turbine te ruilen tegen rechten in nieuwe windparken.

Daarmee wil de provincie het aantal windturbines verlagen en tegelijkertijd de capaciteit in MW wind te verhogen. Doelstelling is het sterk verouderd windturbinepark zowel te saneren (nieuw voor oud) als op te schalen (per nieuwe windturbine hogere output). Parallel hieraan zal de provincie exclusieve gebieden aanwijzen waar de nieuwe turbines komen en faseren de bestaande turbines op termijn uit. Dit zorgt voor een ruimtelijk beleid en opschoning van de bestaande locaties, met een ruilverkaveling van bestaande windrechten naar nieuwe.

Nieuws