Ecorys ondersteunt Albanese overheid bij ontwikkelingsbeleid

14 oktober 2009 Consultancy.nl
Profiel

Adviesbureau Ecorys Nederland heeft recent een UNDP-opdracht gewonnen (US$ 2.198.000) om de Albanese overheid te ondersteunen bij het institutionele en capaciteitsontwikkeling in het kader van het regionale ontwikkelingsbeleid. Ecorys zal assisteren bij de opbouw van de lokale en regionale administratieve, institutionele en juridische structuur. Een en ander maakt deel uit van de voorbereidingen die Albanië treft voor toetreding tot de EU.

Albanië maakt een periode van stabiele economische groei door en is bezig met hervormingen van het overheidsapparaat, om te voldoen aan criteria voor toetreding tot de EU. Sinds januari 2007 komt Albanië in aanmerking voor subsidie uit IPA (‘'Instrument for Pre-accession Assistance')-fondsen ten behoeve van het EU-toetredingsproces. Om daadwerkelijk van het fonds gebruik te kunnen maken, moet Albanië aan diverse criteria voldoen, waaronder het aanpassen van het institutionele raamwerk. Ecorys zal de Albanese overheid helpen bij het opbouwen en versterken van de regionale en lokale administratieve, institutionele en juridische structuur en capaciteit volgens EU-richtlijnen, teneinde het regionale ontwikkelingsbeleid goed te kunnen beheren.

Binnen deze opdracht, uitgeschreven door het UNDP (United Nations Development Programme) zal Ecorys Albanië ondersteuning leveren bij het formuleren van een regionaal ontwikkelingsbeleid op nationaal niveau, het ontwikkelen van een bijbehorende ondersteunende wetgeving en het opzetten van een National Agency for Regional Development (NARD) tezamen met Regional Development Agencies (RDAs) in verschillende regio’s van Albanië.

Ecorys heeft ruime ervaring in het begeleiden van toetredingslanden en heeft soortgelijke projecten uitgevoerd in o.m. Tsjechië, Bulgarije en Kroatië. Recent heeft Ecorys een vergelijkbaar project in opdracht van de EU van start laten gaan in Kosovo.