Ecorys NL betrokken bij Europees project Perseus

10 mei 2011 Consultancy.nl

Op 1 januari 2011 is het Europese Perseus-project gestart. Perseus is een nieuw, aaneengesloten systeem voor de bewaking van de Europese zeegrenzen. Het project moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de veiligheid en controle van de Europese zeegebieden. Perseus heeft een looptijd van vier jaar en een budget van €43,7 miljoen.

Perseus wordt geleid door het Spaanse adviesbureau Indra. In totaal werken er 29 bedrijven uit 12 landen aan het project. ECORYS Nederland is de enige Nederlandse partner. Binnen het project is ECORYS verantwoordelijk voor de economische analyses en moet het bedrijf aanbestedingsprocedures voor maritieme veiligheidssystemen voor grensbewaking vaststellen.

Het Perseus-project koppelt nationale en internationale grensbewakingssystemen. Bij het project worden daarnaast nieuwe technologieën gebruikt, zoals de detectie van kleine vaartuigen en laagvliegende vliegtuigen. Ook kunnen verdachte of niet-coöperatieve schepen nauwkeuriger en sneller worden gedetecteerd. Verder kunnen reddingsacties op zee beter worden gecoördineerd en ondersteund. Tot slot wordt de besluitvorming op dit gebied vereenvoudigd, en kunnen autoriteiten voortaan sneller op situaties reageren.

Nieuws