Ecorys Nederland behaalt ISO14001 certificaat

22 februari 2011 Ecorys

Ecorys Nederland heeft per 14 februari 2011 het ISO14001-certificaat behaald. ISO14001 is een wereldwijd erkende normering om milieumanagementsystemen te toetsen. Het behalen van het certificaat is een erkenning van de kwaliteit van het MVO- en milieubeleid van Ecorys Nederland.

Ecorys Nederland is één van de eerste bij de VBO (Vereniging voor Beleidsonderzoek) aangesloten instellingen die het ISO14001-certificaat in het bezit heeft. De VBO heeft als doel de kwaliteit van het beleidsonderzoek te bevorderen  en tracht dit doel te bereiken door o.m. hoogwaardige beroepsnormen vast te stellen en te ontwikkelen, de kwaliteit van onderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening te optimaliseren. Het behalen van het ISO14001-certificaat ligt in het verlengde van deze doelstellingen.

Overheidsinstanties vragen steeds vaker om aantoonbaar en getoetst milieubeleid als criterium voor het gunnen van onderzoeks- en adviesopdrachten. In dit licht is de ISO14001 certificering een aantoonbare meerwaarde.

Nieuws