Ecorys: management van beroepsziekten kan beter

02 december 2010 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de activiteiten rondom monitoring, signalering en kennisverspreiding van beroepsziekten in Nederland geëvalueerd, in het bijzonder van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Het NCvB is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de aangewezen instantie waar bedrijfsartsen en arbodiensten beroepsziekten moeten melden. Jaarlijks ontvangt het centrum gemiddeld ongeveer 6.000 meldingen van beroepsziekten.

De belangrijkste bevindingen zijn dat het NCvB een belangrijke bijdrage levert aan het bevorderen van het inzicht in beroepsziekten, maar bij de kennisverspreiding beter kan inspelen op de specifieke informatiebehoefte van belanghebbenden. Daarnaast is er volgens het adviesbureau nog steeds sprake van structurele onderregistratie van beroepsziekten. Lessen uit het buitenland laten zien dat samenwerking met de curatieve zorg, het versterken van diagnostische criteria en richtlijnontwikkeling van belang zijn voor het effectief melden van beroepsziekten.

De staatsecretaris van SZW heeft het evaluatierapport op 24 november. aan de Tweede Kamer verzonden. Het ministerie gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om samen met het NCvB de kernactiviteiten voor de komende jaren opnieuw vast te stellen en te prioriteren.