Ecorys levert bijdrage aan Urban Development Congres

10 november 2010 Ecorys

Ecorys heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 34e International Urban Development Congres, dat van 24-28 oktober jl. werd georganiseerd in San Sebastian, Spanje. Ecorys adviseurs Martijn Kanters, Michel Hek en Paul Jeffrey verzorgden presentaties rond het thema 'Rethinking our urban region'.

Met meer dan 300 vertegenwoordigers (waaronder vele burgemeesters, ministers en - voormalig- presidenten) uit ruim 50 landen werd stedelijke ontwikkeling tijdens het evenement vanuit een internationaal perspectief bekeken en bediscussieerd. De experts van Ecorys verzorgden presentaties en namen deel aan workshops:

  • Michel Hek heeft een workshoppresentatie verzorgd over de "social benefits of adaptive reuse", waarbij de voordelen van herbestemming voor de gebiedsopgave zijn aangeduid.
  • Paul Jeffrey nam deel aan de workshop "Thinking the urban region across scales", waarin hij de resultaten van het door Ecorys geëvalueerde URBAN-programma presenteerde.
  • In de laatste plenaire sessie "New primary functions through innovation" heeft Martijn Kanters de mogelijke gevolgen van de sterk veranderende winkelmarkt voor de ontwikkeling van steden besproken.

Tijdens het congres werd gesproken over de vraag hoe bewoners van steden betrokken zijn of worden bij het proces van het realiseren van de stad. Hierbij zijn vooral de uitersten van het spectrum interessant. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van nieuwe steden in China. Hier zullen komende jaren miljoenen vierkante meters nieuw vastgoed verrijzen. Tegelijkertijd worden bewoners in kleinere steden juist sterk betrokken bij het proces van het creëren van de stad van de toekomst. Deelnemers aan het congres benadrukten ook het belang van de diverse schaalniveaus waartussen geschakeld dient te worden bij stedelijke ontwikkeling: van enerzijds het actief betrokken zijn op buurtniveau tot het opschakelen naar Metropool-niveau.

Voor meer info over het congres verwijzen wij u graag naar de website op www.inta34.org.

Nieuws

Meer nieuws over