Ecorys: Groot tekort aan leraren in Amsterdam

28 oktober 2003 Consultancy.nl

Voor het Amsterdamse basisonderwijs dreigt in 2006 een tekort van 430 voltijd docenten, in 2011 zal dit tekort nog oplopen tot 650. De krapte op de arbeidsmarkt in het Amsterdamse basisonderwijs ligt de komende jaren structureel drie tot vier maal hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het economisch adviesbureau Ecorys in opdracht van het Amsterdams Platform Onderwijspersoneelstekort (APO).

Het onderzoek van Ecorys laat zien dat de huidige afname van het aantal vacatures in het Amsterdamse onderwijs slechts tijdelijk is (basisonderwijs: 2003 73 vacatures onvervuld tegen 145 in 2002; voortgezet onderwijs: 2003 27 vacatures onvervuld tegen 45 in 2002).

Basisonderwijs

In het Amsterdamse basisonderwijs, waarin ruim 4000 leraren werken, zal in 2011 15% van de banen niet vervuld zijn. Dit komt vooral door de vergrijzing en de uitstroom naar banen buiten het onderwijs. Het stijgend aantal afgestudeerden van de lerarenopleidingen zal dit onvoldoende kunnen opvangen. Op de basisscholen wordt ook een tekort van 100 voltijd directeuren (2002: 22) verwacht. Een kwart van de Amsterdamse scholen zit dan zonder directeur of adjunct-directeur.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs in Amsterdam (2200 leraren) zal in 2011 maar liefst 75% van het huidige lerarenbestand moeten worden vervangen - in Nederland is dit ongeveer 60%. De personeelskrapte is in 2011 naar verwachting ongeveer vier maal zo groot als in 2003. Evenals in het basisonderwijs zijn de vergrijzing en het vertrek naar een werkkring buiten het onderwijs de belangrijkste oorzaken hiervan. In het voortgezet onderwijs wordt geen tekort aan directeuren verwacht.

Meer aandacht van politiek

Wethouder Rob Oudkerk (Onderwijs) en APO-voorzitter Anton Ederveen vinden dat er meer aandacht vanuit de politiek moet komen voor de problematiek. "Het onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat werk moet worden gemaakt van de toeslag voor de grote steden, waar Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam al lang voor pleiten. Nergens is het toekomstige lerarentekort zo groot als in de grote steden. Nergens moet er meer worden geïnvesteerd om mensen te werven en op te leiden". De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden voor leraren zullen de toekomstige problemen in de grote steden verder vergroten. "Daarmee wordt de bodem geslagen uit de aanpak van het lerarentekort, waarvoor het kabinet nu juist geld beschikbaar heeft gesteld", aldus Oudkerk en Ederveen.