Ecorys en TNO onderdeel van EC ITS project AMITRAN

11 januari 2012 Consultancy.nl

De Europese Commissie heeft zich het doel gesteld om over de periode 1990-2050 de CO2-uitstoot met 60% terug te brengen. Een van de belanrijkste initiatieven om de CO2-uitstoot te reduceren is het verduurzamen van de transportsector. Binnen dit kader heeft de EC op 1 november 2011 het Europese project AMITRAN gelanceerd, met als doel om een methodologie te ontwikkelen voor het vaststellen van het effect van IT-oplossingen op CO2-uitstoot in de transportsector. AMITRAN wordt geleid door TNO en ondersteund door zes bedrijven, waaronder Ecorys uit Nederland.

Het AMITRAN project heeft een looptijd van 30 maanden en een budget van €2,6 million.

Rol van Ecorys
Binnen het consortium is adviesbureau Ecorys verantwoordelijk voor de economische analyse en onderbouwing van de studie. Hiertoe ontwikkelt Ecorys een KBA-methodiek die structureel deel zal gaan uitmaken van de AMITRAN-methodologie. Ook zullen Ecorys adviseurs betrokken zijn bij het in kaart brengen van de toekomstige behoeftes van gebruikers van de onderzochte Intelligente Transport Systemen (ITS) oplossingen.

Resulteren in handboek
Het AMITRAN project moet resulteren in een handboek en een checklist die als referentie kunnen dienen voor het vaststellen van de positieve CO2 effecten van nieuwe ITS-toepassingen. Het handboek zal gericht zijn op zowel vracht- als personenvervoer in een multimodale transportomgeving (weg, spoor, zee- en binnenvaart).

Over Intelligente Transport Systemen
ITS (Intelligente Transport Systemen) vormen een snel groeiende discipline binnen de transportsector, die al vele nieuwe toepassingen heeft voortgebracht. Deze ITS-toepassingen zijn voornamelijk gericht op het vergroten van efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid en doorstroming van transport.

Nieuws