Ecorys: Zorgbranche kan veel besparen op inkoop

21 februari 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Zorginstellingen kunnen inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen tot een optimaal aanbod en kan leiden tot grote kostenbesparingen. Nederlandse zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen leren van Duitsland, waard dit model al meerdere jaren effectief wordt toegepast. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van het de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Download het Ecorys rapport Sectorstudie Medische Hulpmiddelen

De Nma en VWS huurde Ecorys in om diepgaand inzicht te verkrijgen in de markt voor medische hulpmiddelen, ten behoeve van beleidsvoering en markttoezicht. 

Marktomvang van €2 miljard 
De omvang van de Nederlandse markt voor intramurale medische hulpmiddelen bedraagt ruim €2 miljard. Medische verbruiksgoederen zoals verband en incontinentiemateriaal vormen met circa 40-45% het grootste deel van deze markt. Een ander belangrijk segment wordt gevormd door medische apparatuur. 

Opzetten van inkoopcombinaties 
De belangrijkste conclusie van de Ecorys adviseurs is dat zorginstellingen hun krachten moeten bundelen en medische hulpmiddelen samen moeten inkopen via inkoopcombinaties. NMa-bestuurslid Henk Don: “Zorginstellingen kunnen inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen tot een optimaal aanbod en kan leiden tot kostenbesparingen.” 

Gebrekkige informatie 
Uit het Ecorys rapport blijkt verder dat informatie over prijzen en de kwaliteit van diverse hulpmiddelen zeer gebrekkig is. Dit maakt het lastig voor de inkopers, maar ook voor specialisten, verpleegkundigen en directie een goede aankoopbeslissing te nemen. Zij zijn sterk afhankelijk van de kennis, kunde en informatievoorziening van de fabrikanten (bijvoorbeeld het gebruik van instrumenten en andere apparatuur bij specialistische operaties). 

Rol zorgverzekeraar 
De rol van de verzekeraars bij de inkoop van medische hulpmiddelen is zeer beperkt. Zij richten hun pijlen vooral op de uiteindelijke prijs en kwaliteit van de zorgverlening, terwijl er aan de inkoopzijde ook kostenvoordelen te behalen zijn. Ecorys adviseert de zorgverzekeraars te onderzoeken of zij ook op het gebied van medische hulpmiddelen hun rol aan de inkoopzijde niet kunnen vergroten. 

Een belangrijke constatering uit onze studie is dat met name het inkoopproces aan de kant van zorginstellingen nog veel ruimte voor verbetering laat en dat daarmee ook een bijdrage geleverd kan worden aan het beheersen van de kosten voor medische hulpmiddelen in de toekomst.