Ecorys: Geen lagere benzineprijs bij centrale publicatie

14 september 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Volgens adviesbureau Ecorys zal de centrale publicatie van benzineprijzen niet leiden tot lagere prijzen. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Maxime Verhagen, minister van EZ, heeft naar aanleiding van het onderzoek de Tweede Kamer laten weten dat hij niets ziet in een wet om centrale publicatie voor pomphouders verplicht te stellen.

Huidige vergelijking voldoende
Uit de studie blijkt dat de prijzen van ruim 80% van de Nederlandse benzinepompen al op navigatiesystemen en smartphones kunnen worden vergeleken. Het adviesbureau denkt daarnaast dat de kwaliteit van digitale prijsvergelijkers snel zal toenemen.

De Tweede Kamer had het ministerie van EZ om een onderzoek gevraagd. Volgens de Tweede Kamer zou centrale publicatie wettelijk verplicht moeten worden gesteld, als dit wel tot meer transparantie en lagere prijzen had geleid.

Toegevoegde waarde zeer beperkt
"Mede gezien de verwachting van de onderzoekers dat de opkomst van smartphones de komende jaren een verdere verbetering van prijstransparantie zal veroorzaken, acht ik de toegevoegde waarde van een wettelijke publicatieplicht zeer beperkt" aldus Verhagen in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij vervolgt: "Daarnaast acht ik het niet aannemelijk dat, uitgaande van de nu al beschikbare toepassingen en mate van prijstransparantie, een wettelijke publicatieplicht zal leiden tot meer concurrentie tussen tankstations en lagere brandstofprijzen".