Ecorys: binnenvaart bespaart 6,7% op brandstof

31 mei 2011 Ecorys

Tussen 2007 en 2010 zijn de binnenvaartschippers aanzienlijk zuiniger gaan varen: om precies te zijn met maar liefst 6,7%. Dit blijkt uit de eindmonitor die Ecorys heeft uitgevoerd voor Agentschap NL, de uitvoerder van het programma VoortVarend Besparen. Middels dit programma zijn schippers gestimuleerd zuiniger te gaan varen door ze meer bewust te maken van hun vaargedrag. Bij aanvang van het programma was beoogd het brandstofverbruik met 5% terug te dringen; deze doelstelling blijkt nu ruimschoots behaald.

Wat is VoortVarend Besparen?
VoortVarend Besparen is een programma voor én door de binnenvaart. Het is in 2007 opgestart door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat dat 3 miljoen euro beschikbaar stelde voor het vier jaar durende programma. Het doel was een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie in Nederland. Dit wordt onder meer bereikt door de inzet van computerprogramma’s die het optimale vaartempo en de vaarroute aangeven. Ook allerlei praktische tips over vaarplanningen en motorgebruik, dragen bij aan de doelstelling. Het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zet samen met het Platform VoortVarend Besparen, het programma voort.

Meten van de effecten
Bij aanvang van het programma heeft Ecorys in opdracht van Agentschap NL een monitoringsystematiek opgezet en deze toegepast op de nulmeting. Nu, aan het eind van de vier jaarsperiode is de eindmeting uitgevoerd, om te kijken of de doelstelling is gehaald. Daarvoor was inzicht nodig in het brandstofverbruik van schepen, maar ook in hun vervoersprestatie, leegvaart en in specifieke scheepskenmerken.

Grote betrokkenheid van de sector
De medewerking van de varende onderneming is cruciaal geweest voor de analyse. Er is hiertoe tevens nauw samengewerkt met de brancheorganisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en KSV Schuttevaer en heeft Ecorys enquêtes uit kunnen zetten onder meer dan 3000 ondernemingen. Voor de verspreiding van de enquête heeft Ecorys samengewerkt met enquêtebureau Mediad. Daarnaast is de enquête via diverse kanalen onder de aandacht gebracht.

Brandstofbesparing hoger dan vooraf gestelde doel De 6,7% brandstofbesparing is een zeer goede prestatie van de binnenvaartsector. Het toont dat enerzijds dat de sector haar steentje bij draagt aan de verduurzaming van het goederenvervoer. Tezamen met de BINNENVAART BRANDSTOF CO2MPETITIE (een wedstrijd tussen schepen om gedurende een bepaalde periode zoveel mogelijk brandstof te besparen) is het voor veel ondernemers een eye-opener dat duurzaam ook geld kan opleveren.

Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen.

We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners.

Nieuws