Ecorys adviseert Turkije bij hervorming spoorwegen

15 februari 2011 ECORYS

Ecorys is onlangs begonnen met de ondersteuning van de hervorming van de Turkse staatsspoorwegen (TCDD). Het doel is de kosteneffectiviteit van het spoorbedrijf TCDD te verbeteren en het spoorbedrijf meer marktgericht te laten opereren om zodoende de overheidssubsidie te beperken. Het project heeft een contractwaarde van circa € 3 miljoen.

Het hervormingsproces van TCDD is gestart is in het midden van de jaren 90. Europese richtlijnen voor de spoorsector vormen het kader voor de hervorming. Sinds 2003 heeft TCDD in dit kader vier belangrijke projecten uitgevoerd, die duidelijke vooruitgang hebben opgeleverd. Deze projecten omvatten onder meer voorstellen voor opsplitsing van TCDD in aparte business units voor personenvervoer, goederenvervoer en infrastructuur. Dit is een eerste stap, het is daarnaast noodzakelijk om meer concrete acties uit te werken om het spoor te herstructureren. Het huidige project levert daartoe onder meer een uitgewerkte strategie en gedetailleerd actieplan, een systeem voor infrastructuur capaciteitstoedeling en beprijzen, een netverklaring en een spoor veiligheid management systeem.

Ecorys' aanpak kenmerkt zich door het erkennen dat er geen uniforme oplossingen kunnen worden gekopieerd uit landen van de Europese Unie. De oplossingen dienen te passen op de specifieke Turkse omstandigheden en voorwaarden en in gezamenlijkheid met TCDD te worden ontwikkeld. Ecorys richt zich in het project op drie componenten: het opstellen van een strategie voor de hervormingen in lijn met de Turkse ontwerp spoorwegwetgeving; het ontwikkelen van een businessplanning systeem en het ontwikkelen van een spoorwegveiligheidssysteem.

Ecorys heeft uitgebreide ervaring in de ondersteuning van hervormingen voor spoorwegen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in advisering over mogelijkheden om het concurrentievermogen van de spoorwegen te versterken, advies over het bijbehorende institutionele kader, gebruiksvergoedingen voor het spoor en het uitvoeren van markstudies en projectevaluaties. Ecorys is ook goed bekend met TCDD onder andere vanwege het onlangs afgesloten project voor het opstellen van een ‘public service obligation’ (PSO) contract voor reizigersvervoer door TCDD. Het project voor de hervorming van de Turkse spoorwegen is begonnen in januari 2011 en heeft een looptijd van 24 maanden. Ecorys leidt een internationaal consortium bestaande uit Railistics, IFB en GOPA uit Duitsland en PiriGroup en Armada uit Turkije.

Nieuws

Meer nieuws over