Ecorys adviseert EC over ontwikkeling sectorraden

20 juni 2010 Ecorys

ECORYS heeft recentelijk een studie afgerond waarin de Europese Commissie wordt geadviseerd om door te gaan met het bevorderen van de ontwikkeling van Europese sectorraden voor werkgelegenheid en kwalificaties (zogenaamde EU sector councils).

De sectoraden dienen zich primair bezig te houden met het uitwisselen van arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie. Hiermee kan sectoraal werkgelegenheids- en opleidingsbeleid worden versterkt. De studie geeft aan dat uitwisseling van onderwijs- en arbeidsmarktinformatie op Europees niveau een positief effect kan hebben op de aansluiting tussen onderwijs en de toekomstige arbeidsmarktbehoeften in de lidstaten. Om de oprichting en ontwikkeling van sectorraden te bevorderen heeft de Europese Commissie een stimuleringssubsidie ingesteld.

Meer informatie vindt u op de site van de Europese Commissie.

Nieuws